Hvorfor undervise i Holocaust?

Formålet med at undervise i et hvilket som helst emne er at vække elevernes intellektuelle nysgerrighed med henblik på at inspirere til kritisk tankegang og personlig udvikling. Derfor er det afgørende, at underviserne overvejer spørgsmål om rationale, når de griber et emne an.

Når undervisere tager sig tid til at overveje grundene til deres lektioner om Holocaust, er det mere sandsynligt, at de udvælger et indhold, der taler til elevernes interesse og giver en klarere forståelse af en kompleks historie.

Følgende betragtninger kan muligvis bidrage til overvejelse af grundene til undervisning i Holocaust:

  1. Holocaust var en skelsættende begivenhed, ikke blot for det 20. århundrede, men i hele menneskehedens historie. Det var et hidtil uset forsøg på at myrde et helt folk og udslette dets kultur. Holocaust bør studeres, fordi det i bund og grund udfordrede selve grundlaget for civilisation.
  2. En grundig undersøgelse af Holocaust hjælper eleverne til at tænke over brug og misbrug af magt, samt hvilke roller og forpligtelser individer, organisationer og nationer har, når vi konfronteres med overtrædelse af menneskerettighederne. Det kan højne bevidstheden om risikoen for folkedrab i nutidens verden.
  3. Studium af Holocaust bidrager til, at eleverne udvikler en forståelse af udløberne af fordomme, racisme, antisemitisme og stereotypi i et samfund. Det hjælper eleverne med at udvikle en bevidsthed om værdien ved forskelligartethed i et pluralistisk samfund og opfordrer dem til at være sensitive over for minoriteters stilling.
  4. Holocaust demonstrerede, hvordan en moderne nation kunne bruge sin teknologiske ekspertise og bureaukratiske infrastruktur til at implementere destruktive politikker lige fra samfundskonstruktion til folkedrab.
  5. Holocaust giver os en kontekst til udforskning af farerne ved at forblive tavs og udeltagende over for undertrykkelse af andre.
  6. Efterhånden som eleverne får indsigt i de mange historiske, sociale, religiøse, politiske og økonomiske faktorer, der kumulativt resulterede i Holocaust, bliver de bevidste om kompleksiteten i den historiske proces, og de får et perspektiv på, hvordan en konvergens af faktorer kan bidrage til, at demokratiske værdier smuldrer. Eleverne forstår, at borgere i et demokrati er ansvarlige for at lære at identificere faresignalerne og vide, hvornår de skal reagere.
  7. Holocaust er blevet et centralt tema i mange landes kulturer. Dette afspejles i mediernes fremstilling og populærkulturen. Undervisning i Holocaust kan tilbyde eleverne historisk viden og færdigheder, som kræves for at kunne forstå og evaluere disse kulturelle manifestationer.