Mit tanítsunk a holokausztról

Általánosságban a holokausztoktatás:

 1. Adjon széles körű ismereteket erről a példa nélküli pusztításról
 2. Őrizze az áldozatok emlékét
 3. Segítse elő, hogy a tanárok és diákok elgondolkodjanak azokról az erkölcsi és filozófiai kérdésekről, amelyeket a holokauszt felvet, és azon, hogy ezeknek a problémáknak milyen mai összefüggései vannak


Ezek a célok világosan megfogalmazódnak a holokauszt következő meghatározásaiban:

A második világháború leple alatt a nácik, azzal a céllal, hogy létrehozzák „új világrendjüket", megpróbálták elpusztítani az összes zsidót Európában. Először a történelemben ipari módszereket használtak fel egy egész nép tömeges meggyilkolására. Hatmillió embert öltek meg, közülük 1 500 000 gyermek volt. Ezt az eseményt nevezzük holokausztnak.

A nácik további milliókat gyilkoltak meg, vagy kényszerítettek rabszolgasorba. Megöltek sok cigányt, fizikailag és szellemileg sérültet, lengyeleket, szovjet hadifoglyokat, szakszervezeti aktivistákat, politikai ellenzékieket, másként gondolkodókat, homoszexuálisokat és másokat.

Imperial War Museum, London, Egyesült Királyság

A holokauszt a huszadik század történelmének egy meghatározott népirtását jelöli: az európai zsidóság államilag finanszírozott, szisztematikus üldözését és megsemmisítését 1933 és 1945 között, amelyet a náci Németország és tettestársai követtek el. Áldozatai elsősorban a zsidók voltak, hatmilliót öltek meg. A cigányok, fogyatékosok és lengyelek közül is sokan váltak - faji, etnikai vagy nemzeti alapon - üldöztetés és gyilkosság áldozatává. A nácik további milliókat fosztottak meg szabadságuktól, gyilkoltak meg, köztük homoszexuálisokat, Jehova tanúit, szovjet hadifoglyokat és másként gondolkodó ellenzékieket.

United States Holocaust Museum, Washington, Egyesült Államok

A holokauszt során körülbelül hatmillió zsidót gyilkoltak meg a nácik és tettestársaik. A Szovjetunió megtámadása (1941 nyara) és a háború európai vége (1945 májusa) között a náci Németország és szövetségesei arra tettek kísérletet, hogy meggyilkoljanak minden zsidót, aki az uralmuk alatt élt. A zsidók elleni diszkrimináció már Hitler 1933 januári hatalomra jutásakor elkezdődött, ezért sok történész ezt az időpontot tartja a holokauszt időszaka kezdetének. Hitler rendszerének nem csak zsidók estek áldozatául, de ők voltak az egyetlen csoport, amelyet a nácik teljes egészében el akartak pusztítani.

Yad Vashem, Jeruzsálem, Izrael

A holokausztról a körülményeknek megfelelően, különbözőképpen tanítsunk. A holokauszt és más népirtások bemutatása során bánjunk körültekintően az összehasonlításokkal, mutassunk rá a hasonlóságokra és különbözőségekre is.

Amikor a holokausztról tanítunk, hasznos szem előtt tartanunk a következő három alapvető kérdést:

 1. Miért tanítsunk a holokausztról?
 2. Mit tanítsunk a holokausztról?
 3. Hogyan tanítsunk a holokausztról?

Az első kérdés az okokra vonatkozik, a második az információk kiválasztására, a harmadik pedig az adott diákcsoportra szabott pedagógiai módszerekre. (Ajánlásaink nem foglalkoznak az első és harmadik kérdéssel, ezeket más ajánlásokban fogjuk megjelentetni.)

A történelemórákon kívül a holokausztot más tantárgyak felől is meg lehet közelíteni, például az irodalom, pszichológia, világnézet, etika.

Nagyon fontosak az országos és helyi megemlékezések: javasoljuk, hogy oktatási tevékenységünk kapcsolódjon ezekhez is.

A holokausztot az európai történelem egészének összefüggésében kell tanulmányozni. Ugyanakkor arra biztatjuk a tanárokat, hogy vegyék figyelembe az esemény helyi vonatkozásait. A holokauszt eseményeinek megértéséhez a diákoknak információt kell kapniuk többek között a következő témákról:

 • Antiszemitizmus
 • Az európai zsidóság élete a holokauszt előtti Európában
 • Az I. világháború következményei
 • A nácik hatalomra jutása

A holokauszt órák megtervezésénél, az egyes témakörökön belül az alábbi csoportok szempontjából vizsgálhatják meg az eseményeket:

 • Áldozatok
 • Elkövetők
 • Tettestársak
 • Be nem avatkozók
 • Embermentők

 

1933-1939

 • Diktatúra a nemzetiszocialista Németországban
 • Zsidóság a Harmadik Birodalomban
 • Az üldöztetés kezdeti szakaszai
 • Az első koncentrációs táborok
 • Hogyan reagált a világ

 

1939-1945

 • A II. világháború Európában
 • A náci faji ideológia és politika
 • Az „eutanázia" program
 • A zsidók üldözése és meggyilkolása
 • A nem-zsidó áldozatok üldözése és meggyilkolása
 • Zsidó válaszok a nácik politikájára
 • A gettók
 • A mozgó halálosztagok
 • A táborrendszer kiterjesztése
 • Haláltáborok
 • Kollaboráció
 • Ellenállás
 • Embermentés
 • Hogyan reagált a világ
 • Halálmenetek
 • Felszabadítás

 

A háború utáni perek

 • A háború utáni perek
 • Menekülttáborok és emigráció

 

Ajánlásunknak az a célja, hogy segítse a holokauszt oktatását. Országonként, iskolánként, és különböző időszakokban más és más az oktatás. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a tanár maga is értékelje tevékenységének eredményét.