KĀPĒC JĀMĀCA PAR HOLOKAUSTU

Jebkura priekšmeta mācīšanas uzdevums ir rosināt skolēnu intelektuālo ziņkāri, lai iedvesmotu kritisku domāšanu un personisku izaugsmi. Tādēļ ir svarīgi, lai izglītotāju pieeja katram tematam balstītos uz racionāliem aspektiem.

Ja izglītotāji veltīs laiku tam, lai pārdomātu iemeslus, kādēļ izglītot skolēnus par Holokaustu, daudz ticamāk, ka tad viņi izvēlēsies saturu, kas atbildīs skolēnu interesēm un sniegs skaidrāku izpratni par vēsturi kopumā.

Pārdomāt iemeslus, kādēļ jāveic izglītošana par Holokaustu, var palīdzēt sekojoši apsvērumi :

  1. Holokausts bija notikums, kas iezīmēja vēsturisku šķirtni ne vien 20. gadsimtam, bet arī visai cilvēces vēsturei. Tas bija bezprecedenta mēģinājums noslepkavot veselu tautu un iznīcināt tās kultūru. Holokausts jāizpēta, jo tas fundamentāli apšaubīja civilizācijas pamatus.
  2. Pilnīga Holokausta izpēte palīdz skolēniem aizdomāties par varas lietošanu un ļaunprātīgu izmantošanu, indivīdu, organizāciju un nāciju lomu un atbildību, saskaroties ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā rada apziņu par genocīda potenciālu mūsdienu pasaulē.
  3. Holokausta pētniecība palīdz skolēniem izveidot izpratni par aizspriedumu, rasisma, antisemītisma un stereotipu izplatīšanos jebkurā sabiedrībā. Tā palīdz skolēniem izveidot apziņu par dažādības vērtību plurālā sabiedrībā un rosina iejūtību pret minoritāšu stāvokli.
  4. Holokausts parādīja, kā mūsdienīga nācija var izmantot savu tehnoloģiju līmeni un birokrātijas infrastruktūru, lai īstenotu destruktīvu politiku, sākot no sociālās inženierijas līdz genocīdam.
  5. Holokausts dod kontekstu izpētei par to, kādas briesmas draud, ja cilvēki paliek klusi un vienaldzīgi, redzot, ka citi tiek apspiesti.
  6. Kad skolēni gūst ieskatu  par daudzajiem vēsturiskajiem, sociālajiem, reliģiskajiem un ekonomiskajiem faktoriem, kas summējoties radīja Holokaustu, viņi sāk apzināties vēsturiskā procesa sarežģītību un veidot izpratni par to, kā dažādu faktoru saplūšana var veicināt demokrātisko vērtību iziršanu. Skolēni sāk saprast, ka demokrātijā pilsoņi ir atbildīgi par to, lai iemācītos pazīt briesmu signālus un zinātu, kad ir jārīkojas.
  7. Holokausts ir kļuvis par svarīgu tēmu daudzu valstu kultūrā. Tas tiek atspoguļots plašsaziņas līdzekļos un popkultūrā. Holokausta izglītība var dot skolēniem vēsturiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai saprastu un novērtētu šīs kultūras izpausmes.