קווים מנחים לסיורים לימודיים באתרי היסטוריה ובמוזיאונים הקשורים בשואה

 1. ביקורים באתרים אותנטיים הקשורים בשואה ובאתרי הנצחה מזמנים חוויה לימודית מיוחדת ושונה מהלמידה המתבצעת במסגרת הכיתה.עצם הביקור הכרוך ביציאה מבית הספר והפרת שגרת הלימודים יש בהם בכדי להצביע לתלמידים על חשיבות הנושא והעיסוק בו.
 2. בשיעורים שלאחר הביקור באתר או במוזיאון יש להתייחס לשאלות שמעלים התלמידים כתוצאה מהסיור הלימודי ולהטמעת הנושאים שנלמדו בו לתוך הקשר רחב יותר.
 3. על המחנך לעודד דינים ורפלקציה כחלק אינטגרלי מהביקור באתר או במוזיאון ולהקצות זמן על מנת לאפשר זאת.
 4. מרבית התלמידים אינם מורגלים בלמידה באתרים או במוזיאון ולרבים אין את מיומנויות הלמידה הנדרשות לכך. לפיכך על  המוזיאונים והאתרים לסייע לתלמידים להבין את התצוגה .תהליך תיווך התערוכה לתלמידים צריך לקחת בחשבון את גילם של התלמידים, את הצרכים הלימודיים השונים ואת רמות הידע המגוונות. תיווך התערוכה יכול לכלול יחידות אוריינטציה וסיכום , סיור מודרך ,דפי עבודה ,מדריך קולי וכדו.
 5. ביקור באתר אוטנטי צריך להתמקד בהיסטוריה של המקום. בסיור יש לנצל את הראיות ההיסטוריות המצויות באתר על מנת להעמיק בסוגיות ונושאים היסטוריים שנלמדו בכיתה .יש לראות את הביקור לא רק כהזדמנות לדון בשאלות אלו, אלא גם כהזדמנות לעורר דיון בסוגיות היסטוריות חדשות ובסוגיות ערכיות ומוסריות.
 6. בהכנה יש להבהיר כי אתר אוטנטי הוא אתר זיכרון עם היסטוריה ייחודית ושביקור באתר יכול לשלב לא רק למידה על העבר אלא גם על האופן שבו העבר מונצח ונזכר.
 7. באחריותם של האתרים  לספק למחנכים יעוץ ,מידע וחומרים המתאימים לשיעורי ההכנה, לסיור ולשיעורים ההמשך בכיתה. על המחנכים להקיש זמן מתאים לפעילויות אלו.
 8. המחנך צריך לשקול מתי נכון לשלב סיור באתר בתוך התוכנית הכללית של הוראת נושא השואה. הסיור דורש הכנה וכן יש לתכנן את הסיור ואת הפעילות בכיתה לאחר הסיור. הפעילויות השונות צריכות להיות בדגש  על לימוד ההיסטוריה של השואה יחד עם זאת ניתן להעמיק ולהעשיר את הלמידה ע"י שימוש בתחומי דעת נוספים.
 9. חשוב שהביקור יתוכנן בקפידה .על המחנך ליצור קשר עם האתר על מנת להתייעץ עם צוות המקום באשר לתוכנית הביקור המתאימה לתלמידיו. רצוי שהמחנך יערוך ביקור מקדים באתר או/וישתתף בהשתלמות העוסקת בנושא של הבאת תלמידים לסיור באתרים
 10. הוראת נושא השואה אינה יכולה להסתכם בביקור באתר או במוזיאון .המחנך חייב להגדיר בצורה ברורה את מטרות הביקור באתר וכיצד הוא משתלב עם ההוראה הנושא בכיתה . 
 11. האחריות של המחנך לתלמידיו מחייבת אותו לוודא שהסיור באתר או במוזיאון מתאימים לתלמידים מבחינת גילם, ועל כן עליו לשוחח עם הצוות המקצועי של האתר והמוזיאון על כך.
 12. מוצגים אוטנטיים מאפשרים נגיעה מוחשית היוצרת חיבור עם אנשים ועם העבר ומעוררת מוטיבציה וסקרנות ללמוד על הנושא.
 13. קשה למוזיאונים להעתיק את חווית הביקור באתר אוטנטי אולם הסיכוי שהתלמיד יוצף רגשית בביקור במוזיאון קטן יותר וכך יתאפשר לו להבין טוב יותר את ההקשר ההיסטורי הרחב.
 14. אתרים אוטנטיים מזמנים לימוד מעמיק של המקום והתקופה אליו הוא שייך
 15. אתרים אותנטיים יוצרים אטמוספרה מיוחדת אשר יכולה ליצור חיבור רגשי ולעורר צמא וכמיהה ללמוד.מחובתו של המחנך להיות מודע ורגיש לכך שהוא חושף את תלמידיו לתכנים מורכבים רגשית ולבנות את הסיור באתר בהתאם.