Zašto poučavati o holokaustu?

Cilj učenja bilo kojeg predmeta je privući intelektualnu znatiželju učenika i studenta kako bi se potaknulo kritičko razmišljanje i njegov osobni rast. Stoga je bitno da nastavnici razmišljaju o pitanjima osnovnih načela kada pristupaju nekom predmetu.

Kada nastavnici u dovoljno vremena razmisle o razlozima poučavanja o holokaustu, oni će najvjerojatnije odabrati sadržaj koji govori u prilog interesu učenika i studenata i koji pruža bolje razumijevanje ukupne povijesti.

Sljedeći razlozi mogu potaknuti razmišljanja o razlozima nastave o holokaustu:

  1. Holokaust je bio prekretnica ne samo za 20. stoljeće, već i u ukupnoj povijesti čovječanstva. Bio je to pokušaj bez presedana da se pobije cijeli narod i iskorijeni njihova kultura. Holokaust treba proučavati jer bio je temeljni izazov osnovama civilizacije.
  2. Detaljno proučavanje holokausta pomaže učenicima i studentima da razmisle o upotrebi i zloupotrebi ovlasti i moći i o ulogama i odgovornostima pojedinaca, organizacija i nacija kada su suočene s kršenjima ljudskih prava. On može produbiti svijest o mogućnosti genocida u današnjem svijetu.
  3. Proučavanje holokausta pomaže učenicima i studentima da bolje shvate razvijanje predrasuda, rasizma, antisemitizma i stereotipa u bilo kojem društvu. On im pomaže da razviju svijest o vrijednostima postojanja različitosti u pluralističkom društvu i da potiču senzibilnost za položaj manjina.
  4. Holokaust je pokazao kako suvremena nacija može iskoristiti svoje tehničko stručno znanje i birokratsku infrastrukturu za provođenje destruktivne politike koja se proteže od socijalnog inženjeringa do genocida.
  5. Holokaust daje kontekst za istraživanje opasnosti koje nastaju zbog suzdržavanja od glasnog izjašnjavanja i indiferentnosti pred licem tiranije drugih.
  6. Učenici i studenti dobivaju uvid u mnoge povijesne, društvene, vjerske, političke i ekonomske čimbenike koji su kumulativno rezultirali holokaustom, stječu svijest o složenosti povijesnog procesa i izgleda o tome kako međusobno približavanje čimbenika može pridonijeti razbijanju demokratskih vrijednosti. Učenici i studenti počinju shvaćati da je odgovornost građana u demokraciji naučiti prepoznati znakove opasnosti i znati kada reagirati.
  7. To se odražava u medijskim prikazima i popularnoj kulturi. Obrazovanje o holokaustu može im pružiti povijesno znanje i vještine koje su potrebne za razumijevanje i vrednovanje tih kulturnih manifestacija.