Pravno neobvezujuća radna definicija antiromskog rasizma i diskriminacije*

Usvojena 8. listopada 2020.

Prepoznajući sa zabrinutošću da je zanemarivanje genocida nad Romima doprinijelo predrasudama i diskriminaciji s kojima se mnoge romske** zajednice i danas suočavaju te prihvaćajući našu odgovornost za suzbijanje takvih oblika rasizma i diskriminacije (u skladu s člankom 4. i 7. Ministarske deklaracije Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) iz 2020., i članku 3. Deklaracije iz Stockholma), IHRA usvaja sljedeću radnu definiciju antiromskog rasizma i diskriminacije:

Antiromski rasizam/diskriminacija očituje se kroz upotrebu pojedinih izraza i djelâ, kao i kroz institucionalne politike i prakse marginalizacije, isključenja, fizičko nasilje, obezvrjeđivanje romskih kultura i stilova života, te korištenje govora mržnje usmjerenog prema Romima kao i prema drugim pojedincima i skupinama koji su tijekom nacističke ere, kao i dandanas, percipirani, stigmatizirani ili progonjeni kao „Cigani“. To dovodi do postupanja prema Romima kao prema nekoj tobožnjoj tuđinskoj skupini i njihovog povezivanja s nizom pogrdnih stereotipa i iskrivljenih predodžbi koje predstavljaju specifičan oblik rasizma.

Kako bi se IHRA usmjerila u svom radu, prepoznaje se sljedeće:

Antiromski rasizam/diskriminacija postoji već stoljećima. Bila je ključan element politika progona i uništenja Roma koje je provodila nacistička Njemačka te fašistički i ekstremni nacionalistički partneri i drugi suradnici koji su sudjelovali u tim zločinima.

Antiromski rasizam/diskriminacija nije započela s nacističkom erom ni prestala nakon nje, već je i dalje središnji element u zločinima počinjenima nad Romima. Unatoč značajnom radu Ujedinjenih naroda, Europske unije, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i drugih međunarodnih tijela, stereotipi i predrasude prema Romima nisu dovoljno snažno osuđeni ni opovrgnuti pa i dalje postoje i rabe se uglavnom bez posljedica.

Antiromski rasizam/diskriminacija je višestruka pojava koja je društveno i politički široko prihvaćena. Predstavlja kritičnu prepreku za uključivanje Roma u šire društvo i djeluje tako da onemogućava Romima uživanje jednakih prava, mogućnosti i korisnog socijalno-ekonomskog sudjelovanja.

Postoje mnogi primjeri koji ilustriraju antiromizam/antiromsku diskriminaciju. Suvremene pojave antiromskog rasizma/diskriminacije mogle bi, uzimajući u obzir cjelokupni kontekst, uključivati, ali nisu ograničene na:

 • iskrivljavanje ili negiranje progona Roma ili genocida nad Romima,
 • veličanje genocida nad Romima,
 • poticanje, opravdavanje i počinjenje nasilja nad romskim zajednicama, njihovom imovinom i Romima pojedincima,
 • prisilnu i nesvojevoljnu sterilizaciju kao i drugo fizički i psihički nasilno postupanje s Romima;
 • ustrajanje na diskriminatornim stereotipima o Romima i protiv Roma i afirmiranje takvih stereotipa,
 • okrivljavanje Roma, koristeći govor mržnje, za stvarne ili zamišljene socijalne, političke, kulturne, ekonomske i javnozdravstvene probleme,
 • stereotipizaciju Roma kao osoba koje se bave kriminalnim radnjama,
 • upotrebu izraza „Ciganin” kao pogrdu,
 • odobravanje ili poticanje mehanizama isključenja usmjerenih protiv Roma na temelju rasno diskriminirajućih pretpostavki, poput isključenja iz redovnih škola i institucionalnih postupaka ili politika koji vode ka segregaciji romskih zajednica,
 • donošenje politika bez pravne osnove ili određivanje uvjeta koji omogućuju proizvoljno ili diskriminirajuće raseljavanje romskih zajednica i pojedinaca,
 • smatranje Roma kolektivno odgovornima za stvarne ili zamišljene postupke pojedinih članova romskih zajednica,
 • širenje govora mržnje protiv romskih zajednica u bilo kojem obliku, primjerice u medijima, uključujući internet i društvene mreže.

* Preporučuje se korištenje nacionalnog ekvivalenta pojmu, Kanada i Sjedinjene Američke Države koriste pojam antiromski rasizam.

** Riječ „Romi“ koristi se kao krovni pojam koji uključuje različite srodne skupine, bez obzira jesu li sjedilačke ili ne, kao što su Romi, Putnici, Gens du voyage, Resandefolket/De resande, Sinti, Camminanti, Manouches, Kalés, Romanichels, Boyash/Rudari, Ashkalis, Égyptiens, Yéniches, Doms, Loms i Abdal, koje mogu biti raznolike kulture i načina života. Ova bilješka pruža objašnjenje, ali ne i definiciju pojma Roma.