Predarea materiilor despre Holocaust în absența supraviețuitorilor

Mărturiile supravieţuitorilor sunt, în multe ţări, o parte integrantă a educaţiei privind Holocaustul încă de la începutul său. Aceştia au fost şi continuă să fie purtători de mărturii în foruri educaţionale, atât formale, cât şi educaţionale, in clase, muzee şi în vizitele grupurilor de elevi la sit-urile memoriale. 

Dar necesitatea de a preda despre Holocaust în absenţa supravieţuitorilor şi în absenţa altor martori direcţi, care să viziteze clasele de elevi şi să discute cu aceştia, a devenit o realitate în educaţională în multe state, dacă nu în toate. Realităţile demografice sunt acelea că, în prezent, cei mai tineri dintre supravieţuitori au vârste de circa 70 sau 80 de ani şi mulţi dintre aceştia, dacă nu majoritatea, au fost ascunşi şi nu îşi amintesc despre lagărele de concentrare sau mişcările de rezistenţă. Aceleași realităţi demografice se aplică şi pentru „drepţii între popoare” şi „eliberatori”. Prin urmare, un  alt mecanism didactic trebuie substituit, acesta urmând să aproximeze cât mai precis posibil experienţa ascultării mărturiei personale a unui supravieţuitor. Din fericire, există colecţii bogate de istorie orală ce sunt disponibile pentru utilizarea la clasă în totalitate sau parţial. Institutul USC Shoah Foundation pentru Istorie Vizuală şi Educaţie, precum şi alte instituţii deţin asemenea surse şi le pot face disponibile. 

Desigur, mărturiile supravieţuitorilor constituie doar un aspect al învăţământului despre Holocaust. Cunoştinţele istorice provin dintr-o varietate de surse, iar mărturiile supravieţuitorilor sunt doar una dintre componentele acestora.  

Institutul USC Shoah Foundation pentru Istorie Vizuală şi Educaţie susţine că, atunci când sunt utilizate în mod corect, asemenea mărturii pot: 

 • Oferi istoriei o faţă umană.
 • Ajuta elevii să înveţe istorie dintr-o perspectivă individuală.
 • Ajuta elevii să aprecieze invaliditatea stereotipiilor, prejudecăţilor şi/sau generalizărilor.
 • Ajuta elevii să depăşească prejudecăţile pe care le au despre perioadă/tema de studiu şi evenimentele/persoanele implicate în acestea.
 • Ajuta elevii să identifice diverse tipuri de informaţii disponibile în sursele primare.
 • Sensibiliza elevii la distincţia dintre fapte şi opinii, intre informaţia esenţială şi cea neesenţială.
 • Ajuta elevii să înţeleagă în mod eficient istoria.
 • Ajuta elevii să înţeleagă consecinţele pe termen lung a persecuţiei şi traumei extreme.
 • Prezenta elevilor noi şi variate perspective, teme, evenimente sau concepte despre un eveniment/perioadă istorică. 

Astfel de mărturii, desigur, trebuie integrate în programă şi plasate în contextul istoric susţinut prin documentaţie adecvată. Studenţii trebuie familiarizaţi cu contextul înainte de a vizualiza mărturiile şi trebuie să aibă posibilitatea de a reflecta asupra acestora ulterior. 

Maria Ecker, responsabil al proiectului „Das Vermaechtnis” (Moştenirea) din Austria are o serie de sugestii importante pentru utilizarea mărturiilor supravieţuitorilor, aplicabile mărturiilor video: 

 • Folosiţi unicitatea sursei – Dacă utilizarea mărturiei este limitată la a asculta ceea ce povesteşte supravieţuitorul, atunci probabil calitatea cea mai interesantă a unor asemenea interviuri este neglijată. Dacă elevii sunt încurajaţi să privească şi să asculte cu atenţie, să observe modul în care cineva îşi povesteşte experienţa (expresii faciale, gestică, discurs, tonalitate…), aceştia pot dobândi experienţe valoroase.
 • Luaţi în considerare geneza sursei – Majoritatea testimonialelor supravieţuitorilor au fost înregistrate în anii 1990. La acel moment, supravieţuitorii erau în vârstă şi vorbeau despre experienţe care avuseseră loc cu decade înainte. De asemenea, testimonialul este mereu rezultatul unui proces de comunicare: cel ce ia interviu influenţează în mod considerabil rezultatul prin întrebările lui/ei şi prin reacţii verbale şi non-verbale. Spaţiul de interviu influenţează, de asemenea, atmosfera şi mersul interviului.  
 • Acoperiţi întreaga poveste a vieţii martorului – Datorită restricţiilor temporale, acest lucru nu este, de obicei, posibil. Elevii pot şi trebuie să înveţe mai mult despre vieţile supravieţuitorilor.  

Educatorii trebuie să selecteze segmentele potrivit pentru vizionare. Elevii trebuie încurajaţi să vizioneze singuri alte testimoniale. 

Surse de unde se pot descărca mărturii audio – vizuale: 

Acest site are testimoniale în mai multe limbi şi acestea pot fi descărcate: http://college.usc.edu/vhi/croatian 

Site-ul web de exemple pentru cele mai bune practici: