Working Definition of Antisemitism

În spiritul Declarației de la Stockholm, care prevede: “Având în vedere că umanitatea este încă afectată de...antisemitism și xenofobie, comunitatea internațională are o răspundere solemnă să combatem acest tip de flagel” , Comitetul pentru Antisemitism și Combatere a Antisemitismului a solicitat Plenarei IHRA de la Budapesta, în 2015, să adopte următoarea definiție a antisemitismului.

Pe 26 mai 2016, Plenara de la București a decis să:

Adopte următoare definiție a antisemitismului, neobligatorie din punct de vedere juridic:

“Antisemitismul reprezintă o anume percepție referitoare la evrei, care poate fi exprimată ca fiind ură împotriva evreilor.”

Pentru a orienta IHRA în activitatea sa, următoarele exemple pot fi ilustrative:

Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate de evrei. Cu toate acestea, critica Israelului, în mod similar cu cea adusă politicii oricărei altui stat, nu poate fi, în sine, dovadă de antisemitism. Antisemitismul, în mod frecvent, acuză evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți pentru toate lucrurile care merg greșit. Această idee este prezentă în discursul public, în scris, în arte și formele de expresie vizuale.

Exemple contemporane de antisemitism în viața publică, școală, media, locul de muncă și în sfera religioasă ar putea include, luând în considerare contextul general, dar fără a se limita la:

 • Instigarea la sau justificarea uciderii sau prigonirii evreilor, în numele undei ideologii radicale sau al unei viziuni sau religii extremiste.
   
 • Aducerea unor acuzații dezumanizante, ce demonizează evreii, în mod stereotip, și le atribuie puteri deosebite, atunci când acționează în mod colectiv- precum, în special dar nu exclusiv, mitul referitor la o conspirație mondială a evreilor sau al evreilor ce controlează media, economia, guvernul sau alte instituții importante ale societății.
   
 • Acuzarea comunității de evrei de a fi responsabili pentru fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau pentru fapte comise de ne-evrei.
   
 • Negarea evenimentului, sferei sau mecanismelor (ex. camere de gazare) sau a intenției genocidului comis împotriva evreilor în Germania, în timpul regimului național-socialist, dar și a susținătorilor și complicilor acestui regim, în timpul celui de-al doilea Război Mondial (Holocaustul).
   
 • Acuzarea evreilor, în mod colectiv, sau Israelul ca stat, de a fi inventat sau exagerat Holocaustul.
   
 • Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau așa-ziselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.
   
 • Negarea dreptului la autodeterminare al evreilor, de exemplu, prin susținerea faptului că existența Statului Israel este o construcție rasistă.
   
 • Aplicarea de duble standarde, prin impunerea asupra comunității evreiești, a unei atitudini ce nu este așteptată sau solicitată din partea oricărei alte națiuni democratice.
   
 • Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic  pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).
   
 • Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor.
   
 • Impunerea unei responsabilități colective a evreilor pentru acțiunile statului Israel.
   

Actele de antisemitism sunt incriminate și constituie infracțiuni, atunci când sunt astfel stabilite prin lege (de exemplu, negarea Holocaustului sau distribuirea de materiale antisemite, în anumite state.

Infracțiunile sunt antisemite atunci când țintele atacurilor, fie că sunt persoane sau bunuri imobile- precum clădiri, lăcașuri de cult sau cimitire- sunt alese fiindcă sunt, sau sunt percepute ca fiind, evreiești sau având legătură cu evreii.

Discriminarea antisemită reprezintă refuzul de a acorda evreilor oportunități sau alte servicii accesibile altora și este ilegală în multe state.