Članice Projektne skupine potrjujejo Deklaracijo Stockholmskega mednarodnega foruma o holokavstu:

  1. Holokavst (šoa) je posegel v temeljne vrednote civilizacije. Narava holokavsta je brez primere in bo za vedno ohranila vsesplošni pomen. Minilo je že pol stoletja, odkar se je zgodil, a je še vedno dovolj blizu, da lahko preživeli pripovedujejo o grozotah, ki so jih pretrpeli Judje. Evropo je trajno zaznamovalo tudi trpljenje več milijonov drugih žrtev nacističnega režima.
  2. Razsežnost holokavsta, ki so ga načrtovali in zagrešili nacisti, moramo za vedno ohraniti v našem kolektivnem spominu. Nesebično žrtvovanje tistih, ki so se uprli nacističnemu režimu in včasih žrtvovali lastna življenja, da bi obvarovali ali rešili žrtve holokavsta, mora prav tako ostati v naših srcih. Takratne grozote in veličina njihovega herojstva so lahko izhodišče za razumevanje dobrega in zla v človeku.
  3. Človeštvo še vedno zaznamujejo genocidi, etnična čiščenja, rasizem, antisemitizem in ksenofobija, zato mednarodna skupnost nosi nadvse pomembno odgovornost boriti se proti tovrstnemu zlu. Skupaj moramo braniti grozljivo resnico holokavsta pred tistimi, ki ga zanikajo. Okrepiti moramo moralno zavezo naših narodov in politično zavezo naših vlad, s čimer bomo poskrbeli, da bodo prihodnje generacije razumele vzroke holokavsta in razmišljale o njegovih posledicah.
  4. Slovesno obljubljamo, da bomo okrepile prizadevanja za spodbujanje poučevanja o holokavstu, spomina nanj in z njim povezanega raziskovanja tako v državah, ki so že veliko storile v tej smeri, kot tudi v tistih, ki so se odločile pri tem sodelovati.
  5. Zavezujemo se, da bomo spodbujale raziskovanje holokavsta v vseh njegovih razsežnostih. Spodbujale bomo poučevanje o holokavstu v šolah in na univerzah, v skupnostih in drugih ustanovah.
  6. Zavezujemo se, da se bomo spominjale žrtev holokavsta in izkazale čast tistim, ki so se mu uprli. Spodbujamo ustrezne oblike spomina na holokavst, vključno  s počastitvijo dneva spomina na holokavst v naših državah.
  7. Zavezujemo se, da bomo osvetlile še skrite plati holokavsta. Sprejele bomo potrebne ukrepe, s katerimi bomo olajšale dostop do arhivov in s tem zagotovile, da bodo vsi dokumenti o holokavstu na voljo raziskovalcem.
  8. Prva večja mednarodna konferenca v novem tisočletju je primerna priložnost, ob kateri želimo izraziti zavezanost, da bomo v prst grenke preteklosti zasejali seme boljše prihodnosti. Sočustvujemo s trpljenjem žrtev, katerih boj nas navdihuje. Zavezati se moramo k spominu na preminule žrtve, spoštovanju preživelih, ki so še vedno med nami, in k ponovnemu izrazu skupne težnje človeštva k medsebojnemu razumevanju in pravičnosti.
Göran Persson with world leaders at the International Stockholm Forum on the Holocaust in January 2000. IHRA