The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Holokausta noliegšanas un sagrozīšanas darba definīcija

Juridiski nesaistošā holokausta noliegšanas un sagrozīšanas definīcija tika pieņemta IHRA 2013. gada plenārsēdē Toronto.

Declarations
Explore

Stockholm Declaration

Īpašās komisijas dalībnieki atbalsta Deklarāciju, ko ir pieņēmis Stokholmas Starptautiskais holokausta forums, proti.

Working Definitions & Charters
Explore

Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses (IHRA) darbā izmantotā antisemītisma definīcija

Starptautiskajā Holokausta piemiņas aliansē ir apvienojušās valdības un eksperti, un tās mērķis ir visā pasaulē nostiprināt, sekmēt un veicināt izglītošanu par holokausta jautājumiem, holokausta atceri un pētniecību un ievērot 2000. gada Stokholmas deklarācijas saistības.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates