The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Харта за опазване на обекти

Learn about the risks facing Holocaust-related sites and what you can do to mitigate them.

Working Definitions & Charters
Explore

Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста

На пленарната сесия на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), състояла се в Торонто на 10 октомври 2013 г., 31 държави-членки на МАВХ приеха "Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста".

Declarations
Explore

Декларация на Стокхолмския международен форум за Холокоста

Working Definitions & Charters
Explore

Работна дефиниция на Международния съюз за почит към жертвите на Холокоста за антисемитизъм

Международният съюз за почит към жертвите на Холокоста (IHRA) обединява правителства и експерти с цел укрепване, напредък и насърчаване на образованието за Холокоста, възпоменание и изследване в световен мащаб и спазване на ангажиментите съгласно Стокхолмската декларация от 2000 г.

Recommendations & Guidelines
Explore

На холокоста препоръки за преподаване и изучаване на холокоста

Холокостът е подкрепяно от държавата систематично преследване и убийства на евреите от страна на нацистка Германия и нейните съюзници и съучастници в периода 1933 – 1945 година.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates