Working Definitions & Charters

Харта за опазване на обекти

Хартата за опазване на обекти на Международния алианс за възпоменание на Холокоста дава насоки на заинтересованите страни във връзка с прилагането на добри практики за опазване на обектите на Холокоста и на геноцида над ромите. По този начин Хартата помага за защитата на автентичните обекти на Холокоста и гарантира бъдещето на паметта, подкрепяйки визията на МАВХ за свят, който помни Холокоста, за свят без геноцид.

Download PDF

Related content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Explore the IHRA resource library

We develop tools that empower people to safeguard the record and
counter distortion.

This page collects all of our resources in one place.

Resources