Working Definitions & Charters

Carta pentru salvgardarea siturilor

Carta pentru salvgardarea siturilor, adoptată de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului, îndrumă părțile interesate să demonstreze bune practici în ceea ce privește salvgardarea siturilor dedicate Holocaustului și genocidului romilor. În acest mod, carta ajută la protejarea tuturor siturilor autentice dedicate Holocaustului și asigură viitorul memoriei, susținând viziunea IHRA referitoare la o lume ce își amintește Holocaustul. O lume fără genocid.

Download PDF

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.