Working Definitions & Charters

Listina za varstvo krajev spomina

Listina Mednarodne zveze za spomin na holokavst za varstvo krajev spomi na deležnike usmerja k dobrim praksam pri varstvu krajev, kjer sta se izvajala holokavst in genocid nad Romi. S tem pomaga varovati vse avtentične kraje spomina na holokavst in zagotoviti, da bo spomin na te dogodke živel tudi v prihodnosti, kar ohranja vizijo IHRA: Svet, ki se spominja holokavsta. Svet brez genocida.

Download PDF

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.