The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Robocza definicja negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście

Niniejsza definicja jest wyrazem przeświadczenia, że negowaniu Holokaustu i zniekształcaniu prawdy historycznej o tym wydarzeniu należy przeciwstawiać się i potępiać je na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz badać to zjawisko na poziomie globalnym.

Declarations
Explore

Deklaracji Sztokholmskiej

Working Definitions & Charters
Explore

Niewiążąca prawnie robocza definicja antycyganizmu/dyskryminacji antyromskiej

Przyjęta w dniu 8 października 2020 r.

Working Definitions & Charters
Explore

Robocza definicja antysemityzmu przyjęta przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) jednoczy rządy i ekspertów, aby umacniać, rozwijać i promować edukację, pamięć i badania na temat Holokaustu na całym świecie, a także aby dbać o wypełnianie zobowiązań wynikających z Deklaracji Sztokholmskiej z 2000 r.

Recommendations & Guidelines
Explore

Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście

„Wytyczne do nauczania o Holokauście” są odzwierciedleniem wiedzy delegatów z ponad 30 krajów członkowskich. Ich intencją było dostarczenie decydentom, praktykom i nauczycielom referencyjnego dokumentu pomocnego w kwestiach takich jak:

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates