Recommendations & Guidelines

Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście

Spis Treści:

  1. Streszczenie: wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście
  2. Dlaczego uczyć o Holokauście?
  3. Czego uczyć o Holokauście?
  4. Jak uczyć o Holokauście?
Download resource in Polish

„Wytyczne do nauczania o Holokauście” są odzwierciedleniem wiedzy delegatów z ponad 30 krajów członkowskich. Ich intencją było dostarczenie decydentom, praktykom i nauczycielom referencyjnego dokumentu pomocnego w kwestiach takich jak:

  1. Rozwijanie wiedzy, w celu głębszego zrozumienia Holokaustu i podniesienia świadomości o konsekwencjach antysemityzmu;
  2. Tworzenie środowiska dydaktycznego wzbudzającego zaangażowanie do nauki o Holokauście;
  3. Promowanie krytycznego i refleksyjnego myślenia o Holokauście, w tym umiejętności reagowania na negowanie i zniekształcanie Holokaustu;
  4. Prowadzenie edukacji o Prawach Człowieka i zapobieganie ludobójstwom.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates