Recommendations & Guidelines

Soovitused holokausti käsitlemiseks hariduses

IHRA soovitused holokausti käsitlemiseks tuginevad enam kui 30 liikmesriigi delegaatide teadmistele ning on mõeldud poliitikakujundajatele, praktikutele ja haridustöötajatele.

  1. süvendada teadmisi holokaustist, kindlustades inimeste arusaamade ja teadmiste paikapidavuse ja tõstes teadlikkust antisemitismi võimalikest tagajärgedest;
  2. luua õppekeskkondi, milles holokausti teemasid saaks käsitleda kaasahaaravalt;
  3. edendada kriitilist mõtlemist ja refleksiooni holokausti teemadel, sh oskust seista holokausti eitamise ja moonutamise vastu;
  4. aidata edendada inimõigusi ja genotsiidiennetust hariduses.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates