Recommendations & Guidelines

Odporúčaní pre výučbu a vzdelávanie o holokauste

Vyučovacie hodiny a aktivity počas nich by mali neustále pomáhať žiakom prehlbovať svoje poznatky o tejto bezprecedentnej deštrukcii a zachovať pamiatku prenasledovaných a zavraždených jednotlivcov a skupín. Je potrebné povzbudiť a prehĺbiť schopnosti pedagógov a žiakov uvažovať nad morálnymi, politickými a sociálnymi otázkami, ktoré vzbudzuje holokaust a zamýšľať sa nad ich relevantnosťou v súčasnej dobe.

Na základe expertízy delegátov z viac než 30 členských štátov je cieľom IHRA Odporúčaní pre výučbu a vzdelávanie o holokauste poskytnúť základ pre tvorcov politík, učiteľov a pedagógov, ktorý im pomôže:

  1. prehĺbiť poznanie holokaustu, zabezpečiť presnosť pri individuálnom pochopení a poznaní, ako aj šírení povedomia o možných dôsledkoch antisemitizmu;
  2. vytvoriť podnetné vzdelávacie prostredie pre vzdelávanie o holokauste;
  3. presadzovať kritické a reflexívne uvažovanie o holokauste vrátane schopnosti postaviť sa proti popieraniu holokaustu a jeho skresľovaniu;
  4. prispieť k vzdelávaniu o ľudských právach a prevencii genocídy.

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (The International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) spája vlády a odborníkov s cieľom posilniť, rozvíjať a šíriť povedomie o vzdelávaní, výskume a pripomínaní holokaustu, ako i napĺňať záväzky vyplývajúce zo Štokholmskej deklarácie z roku 2000.

IHRA (v minulosti Pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, pripomínania a výskumu holokaustu, alebo ITF) vznikla na podnet bývalého švédskeho premiéra Görana Perssona v roku 1998. V súčasnosti tvorí sieť IHRA viac ako 40 krajín, ako i medzinárodných partnerských organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkami spojenými s holokaustom.

Sieť expertov IHRA zahŕňa zástupcov najvýznamnejších inštitúcií na svete, ktoré sa špecializujú na vzdelávanie, pripomínanie a výskum o holokauste. V období rokov 2019 až 2023 sústredia experti IHRA a politickí zástupcovia svoje úsilie na uchovanie historických záznamov a boj proti skresľovaniu histórie.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates