Recommendations & Guidelines

Mokymo ir mokymosi apie holokaustą rekomendacijos

Holokaustas buvo valstybės remiamas sisteminis žydų persekiojimas ir žudymas, kurį 1933–1945 m. vykdė nacių vyriausybė ir jos kolaborantai. Viso žemyno mastu vykęs genocidas sunaikino ne tik asmenis ir šeimas, bet ir visas per amžius susiformavusias bendruomenes ir kultūras. Holokaustas vyko naciams vadovaujant ir daugelio kitų grupių persekiojimui ir žudymui. Pamokos ir užsiėmimai turėtų padėti besimokantiesiems pagilinti žinias apie šį precedentų neturėjusį naikinimą ir išsaugoti pavienių asmenų bei grupių, kurios buvo persekiojamos ir žudomos, atminimą.

IHRA Mokymo ir mokymosi apie Holokaustą rekomendacijomis, parengtomis remiantis daugiau nei 30-ies valstybių narių atstovų kompetencija, siekiama sukurti pagrindą, kuris padėtų politikos formuotojams, specialistams ir pedagogams:

  1. pagilinti žinias apie Holokaustą, užtikrinti informacijos ir supratimo tikslumą ir didinti informuotumą apie galimas antisemitizmo pasekmes;
  2. sukurti įtraukią mokymo apie Holokaustą aplinką;
  3. skatinti kritinį ir reflektyvųjį mąstymą apie Holokaustą, įskaitant gebėjimą kovoti su Holokausto neigimu ir informacijos apie Holokaustą iškraipymu;
  4. prisidėti prie švietimo apie žmogaus teises ir genocido prevenciją.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates