Recommendations & Guidelines

IHRA rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen

IHRA:s rekommendationer är framtagna av experter från från IHRAs drygt 30 medlemsländer. De är avsedda som en grund för och stöd i att:

  1. Utveckla kunskapen om Förintelsen, säkerställa en individuell förståelse byggd på korrekta fakta samt öka medvetenheten om antisemitism och vad det kan leda till;
  2. Skapa en undervisningsmiljö som stimulerar viljan att lära om Förintelsen;
  3. Främja kritiskt tänkande om och reflektion kring Förintelsens historia, inklusive förmågan att argumentera mot förnekelse och förvanskning av denna historia;
  4. Bidra till utbildning om mänskliga rättigheter och viljan att förebygga folkmord genom förståelsen av hur insikter i Förintelsens historia leder oss vidare till frågor och kunskaper om andra folkmord.

Innehåll:

  1. Sammanfattning
  2. Varför undervisa om förintelsen?
  3. Vad bör läras ut om förintelsen?
  4. Hur undervisar man om förintelsen?
Download resource in Swedish

Inom den internationella alliansen till minne av Förintelsen (International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) möts regeringsrepresentanter och experter för att stärka, främja och verka för utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen och för att efterleva åtagandena i Stockholmsdeklarationen från år 2000. IHRA (tidigare känd som Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, eller ITF) inrättades 1998 på initiativ av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson. Idag består IHRA-nätverket av ett fyrtiotal länder och ett antal viktiga internationell samarbetsorganisationer som åtagit sig att arbeta med frågor relaterade till Förintelsens historia. IHRA-nätverket består av representanter för en rad framstående institutioner som specialiserat sig på undervisning, hågkomst och forskning kring Förintelsen. Ett tema som IHRA valt att prioritera under åren 2019 till 2023 är att motverka förvanskning av historieskrivningen.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates