Recommendations & Guidelines

Anbefalinger for undervisning om Holocaust

Innholds-fortegnelse:

  1. Sammendrag
  2. Hvorfor skal vi undervise om Holocaust?
  3. Hva skal vi undervise om Holocaust?
  4. Hvordan skal vi undervise om Holocaust?
Download resource in Norwegian

IHRAs Anbefalinger for undervisning om Holocaust baserer seg på ekspertisen til representanter fra over 30 medlemsland og er ment som et utgangspunkt politikere, formidlere og lærere kan bruke til å

  1. videreutvikle kunnskap om Holocaust ved å legge til rette for faktabasert forståelse og kunnskap hos den enkelte og skape bevissthet om de potensielle konsekvensene av antisemittisme
  2. utvikle engasjerende læringsmiljøer som sikrer kunnskap om Holocaust
  3. fremme kritisk og reflektert tenkning om Holocaust og utvikle evnen til å imøtegå benektelse og forvrengning av Holocaust
  4. bidra til undervisning om menneskerettighetene og forebygging av folkemord

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates