The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Benektelse og forvrengning av Holocaust: en arbeidsdefinisjon

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) mener at benektelse og fordreining av Holocaust må motarbeides og fordømmes både nasjonalt og internasjonalt.

Declarations
Explore

Stockholmerklæringen

Stockholms internasjonale forum om Holocausts erklæring (eller Stockholmerklæringen) er grunnlagsdokumentet til International Holocaust Remembrance Alliance, og det fungerer fortsatt som en kontinuerlig bekreftelse på at hvert enkelt medlemsland er forpliktet til IHRAs prinsipper.

Working Definitions & Charters
Explore

Arbeidsdefinisjon av antisemittisme

I 2016 vedtok IHRA en ikke juridisk bindende arbeidsdefinisjon av antisemittisme (Working Definition on Antisemitism), og siden den gang har definisjonen blitt vedtatt eller bifalt av en rekke land og lokale myndigheter.

Recommendations & Guidelines
Explore

Anbefalinger for undervisning om Holocaust

IHRAs Anbefalinger for undervisning om Holocaust baserer seg på ekspertisen til representanter fra over 30 medlemsland og er ment som et utgangspunkt politikere, formidlere og lærere kan bruke til å...

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates