Recommendations & Guidelines

Suosituksia holokaustin opetukseen

IHRA:n julkaisu Suosituksia holokaustin opetukseen pohjautuu yli 30 maasta kotoisin olevien valtuutettujen asiantuntemukseen, ja sen tarkoituksena on tarjota poliitikoille, opetusalan ammattilaisille ja opetushenkilöstölle pohja, joka auttaa heitä:

  1. kehittämään holokaustiin liittyviä tietojaan, varmistamaan yksilöllisen ymmärtämisen ja tiedon täsmällisyyden ja lisäämään tietoisuutta antisemitismin mahdollisista seurauksista
  2. luomaan kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun
  3. edistämään kriittistä ja reflektiivistä ajattelua holokaustiin liittyen ja tarjoamaan oppijoille keinoja holokaustin kieltämisen ja siihen liittyvien tietojen vääristelyn käsittelemiseen
  4. tarjoamaan ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää koulutusta.

Sisällys:

  1. Yhteenveto
  2. Miksi holokaustista tulee opettaa?
  3. Mitä holokaustista tulee opettaa?
  4. Miten holokaustista tulee opettaa?
Download resource in Finnish

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) on hallitustenvälinen asiantuntijaryhmä, joka pyrkii vahvistamaan ja edistämään holokaustiin liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä suojelemaan holokaustin muiston vaalimista ja vuoden 2000 Tukholman julistuksessa esitettyjen sitoumusten noudattamista.

IHRA (aiemmalta nimeltään Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, ITF) perustettiin vuonna 1998 Ruotsin entisen pääministerin Göran Perssonin aloitteesta. Nykyisin IHRA:n verkosto käsittää yli 40 maata ja globaaleja kumppaniorganisaatioita, joilla on toimivaltuudet holokaustiin liittyvissä asioissa.

IHRA:n asiantuntijaverkostoon kuuluu maailman merkittävimpien instituutioiden edustajia, joiden erityisalaa ovat holokaustiin liittyvä kasvatus, koulutus ja tutkimus sekä holokaustin muiston vaaliminen. Vuosina 2019–2023 IHRA:n asiantuntijat ja poliittiset edustajat keskittyvät varmistamaan holokaustiin liittyvien historiallisten tietojen säilyttämisen ja estämään näiden tietojen vääristelyä.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates