Recommendations & Guidelines

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA využívají odborných znalostí delegátů z více než 30 členských zemí a jejich cílem je poskytnout tvůrcům politik, odborníkům a pedagogům podklady, které jim pomohou.

Přečtěte si další ukázky z Doporučení zde:

  1. Shrnutí
  2. Proč učit o holokaustu?
  3. Co učit o holokaustu?
  4. Jak učit o holokaustu?
Download resource in Czech
  1. rozvíjet znalosti o holokaustu, přičemž zajistí správné individuální porozumění a přesné poznatky a zvýší povědomí o možných důsledcích antisemitismu;
  2. vytvořit poutavé výukové prostředí pro učení se o holokaustu;
  3. podporovat kritické a reflexivní myšlení o holokaustu, a to včetně schopnosti čelit jeho popírání a zkreslování;
  4. přispívat ke vzdělávání v oblasti lidských práv a prevence genocidy.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates