The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Pracovní definice popírání a zkreslování holokaustu

Tato definice ukazuje, že si uvědomujeme, že popírání a zkreslování holokaustu musí být  postihováno a odsuzováno na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a zkoumáno na úrovni celosvětové.

Declarations
Explore

Prohlášení Stockholmského

Working Definitions & Charters
Explore

Mezinárodní charta muzeí při památnících

Posláním muzeí při památnících je chránit důstojnost obětí všech forem vykořisťování a zajistit, vedle tradičního poučení o historii, aby výklad politických událostí inspiroval kritické nezávislé přemýšlení o minulosti.

Working Definitions & Charters
Explore

Pracovní definice antisemitismu IHRA

Mezinárodní aliance na památku holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) sdružuje vlády a odborníky, kteří se snaží celosvětově rozvíjet a propagovat výuku, vzpomínkové akce a výzkum týkající se holokaustu a usilovat o splnění závazků přijatých ve Stockholmské deklaraci z roku 2000.

Recommendations & Guidelines
Explore

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA využívají odborných znalostí delegátů z více než 30 členských zemí a jejich cílem je poskytnout tvůrcům politik, odborníkům a pedagogům podklady, které jim pomohou.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates