Declarations

Prohlášení Stockholmského

Členové Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu podporují Prohlášení Stockholmského mezinárodního fóra o holokaustu v tomto znění:

1. Holokaust (šoa) od základu zpochybnil samotné základy civilizace. Bezprecedentní povaha holokaustu si navždy zachová universální význam. I po padesáti letech zůstává  událostí natolik blízkou v čase, že  ti, kteří ho přežili, mohou stále podávat svědectví o hrůzách, které postihly židovský lid. Rovněž strašlivé utrpení mnoha milionů dalších obětí   nacismu  zanechalo viditelnou stopu po celé Evropě.

2.  Rozsah holokaustu, plánovaného a uskutečňovaného  nacisty, musí zůstat navždy vryt do naší kolektivní paměti. Nezištné oběti těch, kteří se nacismu vzepřeli a někdy  obětovali své vlastní životy na ochranu či záchranu obětí holokaustu, musejí rovněž zůstat zapsány v našich srdcích. Hloubka těchto hrůz a rozměr jejich hrdinství nám mohou pomoci pochopit schopnost člověka konat zlo a konat dobro.

3. Protože je lidstvo stále ještě poznamenáno genocidou, etnickými čistkami, rasismem, antisemitismem a xenofobií, přebírá mezinárodní společenství odpovědnost za potírání těchto zel. Musíme společně svědčit o hrozné pravdě holokaustu proti těm, kteří ji popírají. Musíme posílit morální závazek našich národů a politický závazek našich vlád a zajistit, aby budoucí generace mohly pochopit příčiny holokaustu a uvědomit si jeho důsledky.

4. Zavazujeme se více podporovat vzdělávání o holokaustu, jeho připomínání a zkoumání, jak v zemích, které již v tomto směru mnohé učinily, tak i v těch, které se rozhodly k těmto snahám připojit.

5. Společně se zavazujeme podporovat studium holokaustu ve všech jeho formách. Budeme podporovat vzdělávání o  holokaustu na našich školách a universitách i v našich společenstvích a budeme ho podporovat i v dalších institucích.

6. Společně se zavazujeme, že budeme vzpomínat na oběti holokaustu a ctít ty, kteří proti němu bojovali. Budeme v našich zemích podporovat vhodné formy připomínání   holokaustu, včetně každoročního dne připomenutí holokaustu.

7. Společně se zavazujeme, že objasníme ty aspekty holokaustu, které ještě zůstávají nejasné. Podnikneme všechny kroky nezbytné k otevření archivů a zajistíme, aby všechny dokumenty týkající se holokaustu byly zpřístupněny badatelům.

8. Je vhodné, aby se tato první velká mezinárodní konference tisíciletí zavázala, že zasejeme sémě lepší budoucnosti do půdy trpké minulosti.  Sympatizujeme s utrpením     obětí a inspirujeme se jejich bojem. Zavazujeme se,  že budeme vzpomínat na oběti, které zahynuly, a respektovat přeživší, kteří jsou tu stále s námi. Potvrzujeme tak znovu společný zájem lidstva dosáhnout vzájemného porozumění a spravedlnosti.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates