Declarations

Stockholm Declaration

Tukholman julistus kansainvälisestä holokaustityöryhmäst annettu 29. tammikuuta 2000 Tukholmassa

Työryhmän/asiantuntijaryhmän jäsenet sitoutuvat noudattamaan Tukholman kansainvälisen holokaustifoorumin julistusta, joka kuuluu seuraavasti

1. Holokausti (Shoah) ravisteli sivilisaatiotamme perustuksiaan myöten. Ennen kokemattomana tapahtumana holokaustilla tulee aina olemaan yleismaailmallista merkitystä. Puolen vuosisadan jälkeenkin sen tapahtumat ovat ajallisesti niin lähellä, että eloon jääneet voivat todistaa juutalaisiin kohdistetuista kauheuksista. Myös miljoonille muille natsien uhreille aiheutetut hirvittävät kärsimykset ovat jättäneet Eurooppaan parantumattoman arven.

2. Natsien suunnitteleman ja toteuttaman holokaustin laajuus on ikuisesti syöpynyt kollektiiviseen muistiimme. Sydämiimme on pysyvästi piirtynyt myös muisto heistä, jotka epäitsekkäästi uhrautuen vastustivat natseja ja joskus uhrasivat jopa henkensä suojellakseen ja pelastaakseen holokaustin uhreja. Näihin ihmisiin kohdistettu pohjaton pahuus ja heidän sankaruutensa suuruus voivat johtaa meitä ymmärtämään ihmisen kykyä sekä pahaan että hyvään.

3. Ihmiskunnan kantaessa yhä arpia kansanmurhista, etnisistä puhdistuksista, rasismista, antisemitismistä ja muukalaisvihasta on kansainvälisen yhteisön tärkeänä ja vakavana yhteisenä tehtävänä taistella tällaista pahuutta vastaan. Meidän on yhdessä vahvistettava kauhistuttavaa totuutta holokaustista niille, jotka kieltävät sen. Meidän on vahvistettava kansojemme moraalista sitoutuneisuutta sekä hallitustemme poliittista sitoutuneisuutta taataksemme, että tulevat sukupolvet pystyvät ymmärtämään holokaustin syyt ja pohtimaan sen seurauksia.

4. Sitoudumme vahvistamaan pyrkimyksiämme, joilla edistetään holokaustin muistamista sekä holokaustia koskevaa koulutusta ja tutkimusta, niin niissä maissamme, jotka ovat jo tehneet paljon asian hyväksi kuin niissä maissa, jotka liittyvät mukaan näihin pyrkimyksiin.

5. Sitoudumme yhdessä kannustamaan holokaustin tutkimusta sen kaikissa muodoissa. Aiomme edistää holokaustia koskevaa opetusta kouluissamme, yliopistoissamme ja yhteiskunnissamme sekä kannustaa antamaan tätä opetusta myös muissa instituutioissa.

6. Sitoudumme yhdessä kunnioittamaan holokaustin uhrien muistoa ja niitä, jotka vastustivat holokaustia. Kannustamme holokaustin muistamiseen maissamme sopivin tavoin, mukaan lukien vuosittaisen holokaustin muistopäivän viettäminen.

7. Sitoudumme yhdessä valaisemaan niitä holokaustin varjoja, jotka ovat vielä jääneet hämäriksi. Helpotamme kaikin tarvittavin toimin arkistojen avautumista, jotta kaikki holokaustiin liittyvät asiakirjat saataisiin tutkijoiden saataville.

8. On aiheellista, että tämä uuden vuosituhannen ensimmäinen suuri kansainvälinen konferenssi julistaa sitoutuvansa kylvämään paremman tulevaisuuden siemenet katkeran menneisyyden maaperään. Eläydymme myötätuntoisesti uhrien kärsimyksiin ja saamme innoitusta heidän taistelustaan. Meidän on sitouduttava muistamaan henkensä menettäneet uhrit, kunnioittamaan selviytyjiä, jotka yhä elävät keskuudessamme, sekä vahvistamaan ihmiskunnan yhteistä pyrkimystä keskinäiseen ymmärrykseen ja oikeudenmukaisuuteen.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates