Declarations

Stockholm Declaration

A Task Force for International Cooperation on Holocaust Education Remembrance and Research (A Holokauszt oktatásával, emlékezetével és kutatásával foglalkozó Nemzetközi Együttműködési Munkacsoport) tagjai magukénak vallják a Stockholmi Nemzetközi Holokauszt Fórum Nyilatkozatát, miszerint:

1. A Holokauszt (Soá) alapjaiban megrendítette a civilizáció  pilléreit. A Holokauszt példátlan jellege örökre egyetemes jelentőségű marad. Fél évszázad múltán is elég közeli ahhoz, hogy a túlélők tanúságot tehessenek a zsidókkal történt borzalmakról. A nácik többi, sokmilliónyi  áldozatának rettenetes szenvedése is maradandó sebhelyet hagyott Európában.

2. Amit a nácik által kitervelt és végrehajtott Holokauszt jelent, mindörökre be kell vésődjön kollektív emlékezetünkbe. Meg kell őriznünk a szívünkben mindazok önzetlen önfeláldozásának emlékét, akik szembeszálltak a nácikkal, és sokszor saját életük kockáztatásával védték vagy mentették a Holokauszt áldozatait. A mélypont, amit a rémtettek és a csúcsok, amit az ő hősiességük jelent, lehetővé teszik, hogy megértsük: mekkora gonoszságra és jóságra képes az emberi faj.

3. Az emberiség ma is szenved a népirtás, az etnikai tisztogatás, a faji megkülönböztetés, az antiszemitizmus és az idegengyűlölet mételyétől, ezért a nemzetközi közösségnek szent kötelessége, hogy szüntelenül küzdjön mindezen gonosztettek ellen. Közös erőfeszítéseket kell tennünk, hogy szembeszegezzük a Holokauszt rettenetes tényeit mindazokkal, akik tagadják ezeket. Erősítenünk kell népeink erkölcsi elkötelezettségét és kormányaink politikai akaratát annak előmozdítása érdekében, hogy a jövő nemzedékei megértsék a Holokauszt okait, és elgondolkozzanak annak következményein.

4. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket a Holokauszt oktatása, emlékének megőrzése és kutatásának támogatása terén azokban az országokban, amelyek már eddig is sokat tettek mindezért, és azokban is, amelyek elhatározták, hogy most csatlakoznak ezekhez az erőfeszítésekhez.

5. Vállaljuk, hogy támogatjuk a Holokauszt sokoldalú tanulmányozását. Elősegítjük a Holokauszt oktatását iskoláinkban, egyetemeinken, közösségeinkben és szorgalmazzuk azt más intézményekben is.

6. Vállaljuk, hogy támogatjuk a Holokauszt áldozatairól való megemlékezést, és tisztelettel adózunk azoknak, akik felléptek ellene. Szorgalmazzuk a Holokausztról történő méltó megemlékezést, országainkban minden évben megtartjuk a Holokauszt Emléknapját.

7. Vállaljuk, hogy támogatjuk, hogy fény derüljön a Holokauszt még ismeretlen, sötét foltjaira. Minden szükséges intézkedést megteszünk levéltáraink megnyitása érdekében, így biztosítva azt, hogy a Holokausztra vonatkozó minden dokumentum a kutatók rendelkezésére álljon.

8. Helyeseljük, hogy az új évezred első jelentős nemzetközi konferenciája kötelezettséget vállal arra, hogy egy keserű múlt talaján egy fényesebb jövő magjait ültesse el. Átérezzük az áldozatok szenvedését, és erőt merítünk küzdelmeikből. Kötelességünknek tekintjük, hogy emlékezzünk a meggyilkoltakra, hogy megértő figyelemmel legyünk a még közöttünk lévő túlélőkre, és erősítsük az emberiség közös törekvését a kölcsönös megértésre és az igazságosságra.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates