Declarations

Stockholm Declaration

Töökonna liikmed kohustuvad järgima Stockholmi rahvusvahelise foorumi deklaratsiooni holokausti kohta, mille sisu on järgmine:

1. Holokaust (Shoah) kõigutas põhjalikult tsivilisatsiooni aluseid. Holokausti pretsedenditu iseloom omab universaalset tähendust ka tulevikus. Pärast poole sajandi möödumist on see sündmus ajaliselt piisavalt lähedal, et selles ellujäänud saaksid anda tunnistust nendest õudustest, mis said osaks juudi rahvale. Miljonite teiste natsismi ohvrite kohutavad kannatused on samuti jätnud Euroopale paranematu haava.

2. See suurusjärk, millega Natsid holokausti kavandasid ja läbi viisid peab alatiseks sööbima meie kollektiivsesse mällu. Need ennastsalgavad ohvrid, mida tõid Natsidele vastuhakanud, kes mõnikord andsid oma elu, et kaitsta või päästa holokausti ohvreid, peavad samuti koha leidma meie südametes. Selle õuduse ulatus ja nende inimeste kangelaslikkus võivad saada proovikivideks meie arusaamisele inimeste headuse ja kurjuse piiridest.

3. Kuna inimkond ikka veel kannatab genotsiidi, etnilise puhastuse, rassismi, anitsemitismi ja ksenofoobia läbi, lasub rahvusvahelisel kogukonnal vastutus nende pahede vastu võidelda. Koos peame me alal hoidma kohutavat tõde holokausti kohta vastukaaluks neile, kes selle toimumist eitavad. Me peame suurendama oma rahvaste moraalset vastutust ja oma valitsuste poliitilist vastutust tagamaks, et tulevased põlvkonnad mõistaksid holokausti põhjuseid ja juurdleksid selle tagajärgede üle.

4. Me tõotame suurendada oma jõupingutusi, edendamaks holokausti¬¬alast õpet, mälestamist ja teaduslikku uurimistööd nii nendes riikides, mis on juba saavutanud palju selles valdkonnas kui ka nendes, kes alles ühinevad selle ettevõtmisega.

5. Me kohustume ergutama holokausti kõigi dimensioonide uurimist. Me lubame edendada holokaustialast haridust meie koolides, ülikoolides ja kogukondades ning soodustada seda ka muudes institutsioonides.

6. Me kohustume mälestama holokausti ohvreid ja austama neid, kes sellele vastupanu osutasid. Me lubame ergutada holokausti mälestamise sobivate vormide kasutamist oma riikides, kaasa arvatud igaaastane holokausti mälestuspäeva tähistamine.

7. Me kohustume heitma valgust holokausti ikka veel tumedatele varjudele. Me lubame, et astume kõik vajalikud sammud selleks, et hõlbustada arhiivide avamist, tagamaks teadurite juurdepääsu kõigile holokaustiga seotud dokumentidele.

8. On asjakohane, et käesolev esimene suurem rahvusvaheline konverents uuel aastatuhandel lubab külvata parema tuleviku seemneid kibeda mineviku pinnasesse. Me mõistame ohvrite kannatusi ja meid inspireerib nende võitlus. Meil on kohustus mäletada ohvreid, kes hukkusid, austada ellujäänuid, kes veel meie hulgas on ja veelkord kinnitada inimkonna ühist püüdlust vastastikuse arusaamise ja õigluse poole.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates