Declarations

Štokholmská deklarácia

Deklarácia Štokholmského medzinárodného fóra o holokauste („Štokholmská deklarácia“) je zakladajúcim dokumentom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu a naďalej slúži ako potvrdenie záväzku všetkých členských krajín IHRA presadzovať spoločné princípy.

1. Holokaust (šoa) zásadne otriasol základmi civilizácie. Bezprecedentný charakter holokaustu si navždy zachová svoj univerzálny význam. Aj po pol storočí ostáva udalosťou nie tak vzdialenou v čase a tí, čo ju prežili, môžu naďalej prinášať svedectvo o hrôzach, ktoré zasiahli židovský národ. Nezmazateľnú jazvu zanechalo na celej Európe aj strašné utrpenie miliónov ďalších obetí nacistov.

2. Rozsah holokaustu, plánovaného a uskutočneného nacistami, musí navždy zostať vrytý v našej kolektívnej pamäti. Nezištná obeta tých, ktorí sa nacizmu vzopreli a niekedy aj položili vlastné životy, aby ochránili alebo zachránili obete holokaustu, musí byť vpísaná v našich srdciach. Hĺbka tých hrôz a veľkosť ich hrdinstva nám môžu pomôcť pochopiť schopnosť človeka konať dobro alebo zlo.

3. Keďže ľudstvo je stále poznačené genocídou, etnickými čistkami, rasizmom, antisemitizmom a xenofóbiou, nesie medzinárodné spoločenstvo obrovskú zodpovednosť bojovať proti tomuto zlu. Spoločne musíme svedčiť o hroznej pravde o holokauste proti tým, ktorí ju popierajú. Musíme posilniť morálny záväzok našich národov a politický záväzok našich vlád s cieľom zabezpečiť, aby budúce generácie dokázali pochopiť príčiny holokaustu a uvedomiť si ich dôsledky.

4. Zaväzujeme sa posilniť naše snahy o podporu vzdelávania, zachovávania pamiatky a výskumu o holokauste v tých krajinách, ktoré už vykonali veľa v tejto oblasti, ako aj v tých, ktoré sa rozhodnú pripojiť k tomuto úsiliu.

5. Spoločne sa zaväzujeme podporovať štúdium holokaustu vo všetkých jeho formách. Budeme podporovať vzdelávanie o holokauste v našich školách a na univerzitách, v našich komunitách a podporíme ho i v ďalších inštitúciách.

6. Spoločne sa zaväzujeme pripomínať si pamiatku obetí holokaustu a ctiť si tých, ktorí sa proti nemu postavili. Budeme podporovať vhodné formy pripomínania si holokaustu v našich krajinách vrátane každoročného dňa pamiatky obetí holokaustu.

7. Spoločne sa zaväzujeme, že objasníme tie aspekty holokaustu, ktoré zostávajú nejasné. Podnikneme všetky nevyhnutné kroky, aby sme umožnili sprístupnenie archívov s cieľom zabezpečiť pre výskumníkov dostupnosť všetkých dokumentov týkajúcich sa holokaustu.

8. Tomu zodpovedá i skutočnosť, že na tejto prvej veľkej medzinárodnej konferencii nového tisícročia bol prijatý záväzok zasadiť semienko lepšej budúcnosti do horkej pôdy minulosti. Súcitíme s obeťami utrpenia a ich zápas je pre nás inšpiráciou. Naším záväzkom musí byť pripomínanie si obetí, ktoré zahynuli, rešpekt voči tým, ktorí prežili a sú stále s nami a opätovné potvrdenie spoločnej túžby ľudstva po vzájomnom porozumení a spravodlivosti.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates