Declarations

Stockholm Declaration

Tarptautinio Holokausto aukų atminties aljanso nariai yra įsipareigoję įgyvendinti šią Tarptautinio Stokholmo forumo Holokausto klausimais deklaraciją:

1. Holokaustas (Šoa) iš esmės pakeitė civilizacijos pamatus. Beprecedentis Holokausto pobūdis visada turės visuotinę reikšmę. Praėjus pusei amžiaus, šis įvykis išlieka ganėtinai artimas, kad išgyvenusieji galėtų liudyti apie žydų tautą pražudžiusį siaubą. Nacių nužudytų kitų daugelio milijonų aukų siaubingos kančios taip pat paliko neišgydomą randą visoje Europoje.

2. Nacių vykdyto ir planuoto Holokausto mastas privalo amžiams įsirėžti į mūsų kolektyvinę atmintį. Nesavanaudiškas pasiaukojimas tų, kurie nepakluso naciams ir net  paaukojo savo gyvybę, kad apsaugotų ir išgelbėtų Holokausto aukas, taip pat privalo būti įrašytas mūsų širdyse. To siaubo gelmės ir jų herojiškumo aukštybė gali būti kriterijus, leidžiantis mums suvokti žmogaus gebėjimus kurti  ir blogį, ir gėrį.3.

3. Kadangi žmonija vis dar yra bjaurojama genocido, etninio valymo, rasizmo, antisemitizmo ir ksenofobijos randų, tarptautinė bendruomenė dalijasi svarbia atsakomybe kovoti su šiomis blogio apraiškomis. Visi kartu privalome teigti šiurpią tiesą apie Holokaustą tiems, kurie jį neigia. Mes privalome stiprinti mūsų tautų moralinį įsipareigojimą ir mūsų vyriausybių politinį įsipareigojimą, kad užtikrintume, jog ateities kartos gebės suprasti Holokausto priežastis ir apmąstyti jo padarinius.

4. Mes įsipareigojame stiprinti savo pastangas, kurios padėtų skatinti švietimą apie Holokaustą, jo atmintį ir tyrimus tiek tose mūsų šalyse, kurios šia linkme jau daug nuveikė, tiek tose, kurios pasirenka prisidėti prie šių pastangų.

5. Mes dalijamės įsipareigojimu raginti studijuoti Holokaustą visais jo aspektais. Mes skatinsime švietimą apie Holokaustą mūsų mokyklose ir universitetuose, taip pat mūsų bendruomenėse, ir raginsime tai daryti kitose institucijose.

6. Mes dalijamės įsipareigojimu minėti Holokausto aukas ir pagerbti tuos, kurie jam pasipriešino. Mes skatinsime savo šalyse tinkamas Holokausto atminties formas, įskaitant kasmetinę Holokausto aukų atminimo dieną.

7. Mes dalijamės įsipareigojimu nušviesti vis dar miglotus Holokausto šešėlius. Mes imsimės visų būtinų žingsnių, kad padėtume atverti archyvus ir užtikrinti, kad visi su Holokaustu susiję dokumentai taptų prieinami tyrėjams.

8. Derama yra tai, kad ši naujajame tūkstantmetyje pirmoji svarbi tarptautinė konferencija reiškia įsipareigojimą pasėti geresnės ateities sėklas karčios praeities dirvoje. Mes išgyvename dėl aukų kančių ir semiamės įkvėpimo iš jų kovos. Turime būti įsipareigoję atminti žuvusias aukas, gerbti su mumis tebesančius išgyvenusiuosius ir dar kartą patvirtinti bendrą žmonijos siekį tarpusavio supratimo ir teisybės vardan.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates