Working Definitions & Charters

Pracovní definice popírání a zkreslování holokaustu

Tato definice ukazuje, že si uvědomujeme, že popírání a zkreslování holokaustu musí být  postihováno a odsuzováno na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a zkoumáno na úrovni celosvětové. Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu  tímto jako pracovní nástroj přijímá následující právně nezávaznou pracovní definici .

Popírání holokaustu je debatou a propagandou  popírající historickou skutečnost a rozsah vyhlazování Židů nacisty a jejich komplici během 2. světové války, které je známé jako holokaust či šoa. Popíráním holokaustu se rozumí zejména jakýkoliv pokus tvrdit, že k žádnému holokaustu či šoa nedošlo.

Popíráním holokaustu může být veřejné popírání či zpochybňování používání hlavních mechanismů usmrcování (jako plynové komory, hromadné střílení, vyhladovění a mučení) či záměrnosti genocidy židovského lidu.

Popírání holokaustu v jeho různých formách je výrazem antisemitismu. Pokusy o popírání genocidy Židů jsou snahami o očištění národního socialismu a antisemitismu od viny či odpovědnosti za genocidu židovského lidu. Formy popírání holokaustu zahrnují i obviňování Židů, že buď přehánějí rozsah šoa či že si šoa vymysleli za účelem politických či finančních zisků, jako kdyby šoa samotné bylo výsledkem spiknutí zosnovaného Židy. Jejich cílem je tedy znovu obviňovat Židy a legitimizovat antisemitismus.

Cílem popírání holokaustu je často rehabilitace otevřeného antisemitismu a podpora politických ideologií a podmínek vhodných pro opakování stejného druhu událostí, které jsou popírány..

Překrucováním holokaustu se mimo jiné rozumějí:

a) vědomé snahy  omlouvat či minimalizovat dopad holokaustu či jeho hlavních činitelů, včetně kolaborantů a spojenců nacistického Německa;

b) hrubé snižování počtu obětí holokaustu v rozporu s důvěryhodnými prameny;

c) pokusy o obviňování Židů, že si za svou genocidu mohou sami;

d) prohlášení považující holokaust za pozitivní historickou událost. Taková prohlášení nejsou popíráním holokaustu, ale jsou s ním úzce spojena jako radikální forma         antisemitismu. Mohou vést k domněnce, že holokaustu se nepodařilo zcela naplnit svůj záměr „konečného řešení židovské otázky“;

e) pokusy svalit odpovědnost za zřizování koncentračních táborů a táborů smrti navržených a provozovaných nacistickým Německem na jiné národy či etnické skupiny.

 

 

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates