Working Definitions & Charters

Holokaustin Kieltämisen Ja Vääristelyn Työmääritelmä

Tämä juridisesti sitomaton työmääritelmä holokaustin kieltämisestä ja vääristelystä hyväksyttiin IHRA:n täysistunnossa Torontossa vuonna 2013.

Holokaustin Kieltämisen Ja Vääristelyn Työmääritelmä

Nykyinen määritelmä ilmaisee tietoisuuden siitä, että Holokaustin kieltäminen ja vääristely tulee kyseenalaistaa ja kieltää kansallisesti ja kansainvälisesti ja että sitä on syytä tarkastella globaalisti. IHRA siis hyväksyy seuraavan juridisesti sitomattoman työmääritelmän käyttöönsä.

Holokaustin kieltäminen on diskurssia ja propagandaa, joka kieltää historiallisen totuuden ja natsien yhteistyökumppaneineen toisen maailmansodan aikana toimeenpaneman, holokaustina tai shoahina tunnetun juutalaisten tuhoamisen todellisen laajuuden. Holokaustin kieltämisellä viitataan erityisesti kaikkiin pyrkimyksiin väittää, että holokaustia/shoahia ei koskaan tapahtunutkaan.

Holokaustin kieltämiseen voi kuulua pääasiallisten tuhoamismenetelmien (kuten kaasukammioiden, joukkoteloitusten, näännyttämisen ja kiduttamisen) tai juutalaisten kansanmurhan tarkoituksellisen toteuttamisen julkista kieltämistä tai niitä koskevien epäilysten esittämistä.

Holokaustin kieltäminen eri muodoissaan on yksi antisemitismin ilmentymä. Kieltämällä juutalaisten kansanmurhan tapahtuminen pyritään vapauttamaan kansallissosialismin ja antisemitismin edustajat vastuusta tai syyllistymisestä juutalaisten joukkotuhoon. Joihinkin holokaustin kieltämisen eri muotoihin kuuluu myös juutalaisten syyttäminen joko shoahin liioittelemisesta tai jopa sen keksimisestä poliittisten tai taloudellisten hyötyjen toivossa, jolloin holokaustia/shoahia itsessään pidetään juutalaisten punomana salaliittona. Tällaisen kieltämisen tarkoituksena on tehdä juutalaisista syyllisiä ja antisemitismistä oikeutettua.

Holokaustin kieltämisen tavoitteena on yleensä eksplisiittisen antisemitismin palauttaminen arvoonsa sekä kieltämisen kohteena olevien tapahtumien mahdollistavien olosuhteiden ja poliittisten ideologioiden edistäminen.

Holokaustin vääristelyllä viitataan muun muassa seuraaviin toimiin.

  1. Tarkoitukselliset pyrkimykset puolustella natsi-Saksan yhteistyökumppaneita ja liittolaisia tai puolustella tai vähätellä holokaustin vaikutuksia tai sen pääelementtejä
  2. Holokaustin uhrilukujen huomattava vähättely tunnustettujen lähteiden vastaisesti
  3. Pyrkimykset syyllistää juutalaisia oman kansanmurhansa aiheuttamisesta
  4. Holokaustin myönteisenä historiallisena tapahtumana esittävät lausunnot: Tällaiset lausunnot eivät ole holokaustin kieltämistä mutta liittyvät siihen läheisesti antisemitismin radikaalina muotona. Niissä saatetaan esittää, että holokaustissa ei edetty tarpeeksi pitkälle tavoiteltaessa ”juutalaiskysymyksen lopullista ratkaisua”.
  5. Pyrkimykset hämärtää vastuuta natsi-Saksan suunnittelemien ja operoimien keskitys- ja kuolemanleirien perustamisesta syyttämällä asiasta muita valtioita tai etnisiä ryhmiä

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates