Working Definitions & Charters

Arbetsdefinition av förnekande och förvanskning av Förintelsen

Nedanstående icke-lagligt bindande Arbetsdefinition av förnekande och förvanskning av Förintelsen antogs av medlemsländerna i IHRA i Toronto den 10 oktober 2013.

Arbetsdefinition av förnekande och förvanskning av Förintelsen

Den här definitionen har kommit till för att bekräfta nödvändigheten av att granska och bekämpa förnekande och förvanskning av Förintelsen, på nationell och internationell nivå. IHRA har antagit denna icke-lagligt bindande definition som ett verktyg för dessa ändamål.

Förnekande av Förintelsen kan vara uttryck och propaganda som förnekar historiska fakta och omfattningen av utrensningen av judarna, det som allmänt benämns som Förintelsen eller Shoah, utförd av nazisterna och deras medbrottslingar. Varje specifikt försök till att hävda att Förintelsen/Shoah inte har ägt rumt är förnekande av Förintelsen.

Förnekande av Förintelsen kan omfatta offentligt tillbakavisande eller ifrågasättande av Förintelsens mest destruktiva tillvägagångssätt (så som gaskammare, massavrättningar, svält och tortyr) eller av uppsåtet till folkmord på det judiska folket.

Förnekande av Förintelsen i alla dess former är ett uttryck för antisemitism. Varje ansats att förneka folkmordet på judar är ett försök att fria nationalsocialismen och antisemitismen från skuld och ansvar för folkmordet på det judiska folket. En annan form av förnekande av Förintelsen inbegriper försök att beskylla judarna för att överdriva eller för att själva ligga bakom Shoah, av politiska skäl eller för ekonomisk vinnings skull, som om Shoah skulle ha varit en sammansvärjning som judarna planlagt. Målet för sådana uttryck är att göra judarna medskyldiga och att därmed rättfärdiga antisemitismen. Förnekande av Förintelsen syftar ofta till att återupprätta en uttalad antisemitism och att ge stöd åt politiska ideologier och förhållanden som gynnar utvecklingen av sådana händelser som den i själva verket förnekar.

Förvanskning av Förintelsen avser bland annat följande:

  1. Internationella ansträngningar att ursäkta eller förminska Förintelsens konsekvenser eller huvudsakliga beståndsdelar; inklusive kollaboratörer och allierade till Nazityskland;
  2. Att kraftigt förminska antalet offer för Förintelsen, helt i strid med tillförlitliga källor;
  3. Försök att beskylla judarna för att ha orsakat sitt eget folkmord;
  4. Uttalanden som sätter Förintelsen i ett positivt historiskt skeende. Dessa uttalanden är i sig inget förnekande av Förintelsen, men är nära förbundet med densamma som ett radikalt antisemitiskt uttryck. De kan exempelvis hävda att Förintelsen inte gick tillräckligt långt för att nå målet med ”den slutliga lösningen av judefrågan”;
  5. Försök att, genom att skylla på andra nationer och etniska grupper, skapa oklarheter kring ansvaret för upprättandet av koncentrationsläger och förintelseläger som planlades och drevs av Nazityskland.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates