Working Definitions & Charters

Werkdefinitie van Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiïng

De 31 lidstaten van de IHRA hebben de Werkdefinitie van Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiïng aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de IHRA in Toronto op 10 oktober 2013.

Deze werkdefinitie van Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiing is ontwikkeld door de experts in het IHRA-comité dat zich bezighoudt met antisemitisme en Holocaustontkenning, in samenwerking met de regeringsvertegenwoordigers binnen de IHRA.

Werkdefinitie van Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiing

De huidige definitie is een uiting van het besef dat Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiïng op nationaal en internationaal niveau moeten worden betwist en aan de kaak moeten worden gesteld en op mondiaal niveau moeten worden onderzocht. De IHRA stelt hierbij de volgende juridisch niet-bindende werkdefinitie vast als haar werkinstrument.

Holocaustontkenning is vertoog en propaganda die de historische realiteit en de omvang van de vernietiging van de Joden door de nazi’s en hun handlangers tijdens de Tweede Wereldoorlog, bekend als de Holocaust of Sjoa, ontkennen. Holocaustontkenning verwijst specifiek naar elke poging om te beweren dat de Holocaust/Sjoa niet heeft plaatsgevonden.

Holocaustontkenning kan inhouden dat het gebruik van de belangrijkste vernietigingsmechanismen (zoals gaskamers, massaexecuties, uithongering en marteling) of de opzettelijkheid van de genocide op het Joodse volk in het openbaar wordt ontkend of in twijfel wordt getrokken.

Holocaustontkenning in haar verschillende vormen is een uiting van antisemitisme. De poging om de genocide op de Joden te ontkennen is een poging om het nationaal-socialisme en antisemitisme vrij te pleiten van schuld aan of verantwoordelijkheid voor de genocide op het Joodse volk. Vormen van Holocaustontkenning omvatten ook het beschuldigen van de Joden van overdrijving of het creëren van de Sjoa voor politiek of financieel gewin, alsof de Sjoa zelf het resultaat is van een samenzwering die door de Joden is beraamd. Het doel hiervan is de Joden schuldig en antisemitisme wederom legitiem te maken.

De doelstellingen van Holocaustontkenning zijn vaak het herstel van een expliciet antisemitisme en het bevorderen van politieke ideologieën en voorwaarden die geschikt zijn voor de opkomst van het soort gebeurtenis dat deze juist ontkent.

Vervorming van de Holocaust verwijst onder meer naar:

  1. opzettelijke inspanningen om de impact van de Holocaust of de belangrijkste elementen ervan te verontschuldigen of te minimaliseren, met inbegrip van collaborateurs en bondgenoten van nazi-Duitsland;
  2. grove minimalisering van het aantal slachtoffers van de Holocaust die betrouwbare bronnen tegenspreekt;
  3. pogingen om de Joden de schuld te geven van het veroorzaken van hun eigen genocide;
  4. uitspraken die de Holocaust als een positieve historische gebeurtenis bestempelen. Deze uitspraken zijn geen Holocaustontkenning, maar zijn er nauw mee verbonden als een radicale vorm van antisemitisme.  Zij kunnen suggereren dat de Holocaust niet ver genoeg ging in het bereiken van het doel van “de Definitieve Oplossing van het Joodse Vraagstuk”;
  5. pogingen om de verantwoordelijkheid voor de oprichting van door nazi-Duitsland bedachte en beheerde concentratie- en vernietigingskampen te vertroebelen door andere naties of etnische groepen de schuld te geven.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates