The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Darbinė Holokausto neigimo ir iškraipymo apibrėžtis

2013 m. spalio 10 d. Toronte vykusiame Tarptautinio Holokausto aukų atminties aljanso plenariniame posėdyje 31 šio Aljanso šalis narė patvirtino „darbinę Holokausto neigimo ir iškraipymo apibrėžtį“.

Declarations
Explore

Stockholm Declaration

Working Definitions & Charters
Explore

Tarptautinė memorialinių muziejų chartija

Memorialinių muziejų pareiga yra saugoti aukų orumą nuo bet kokios formos išnaudojimo ir užtikrinti, kad politinių įvykių interpretavimas įkvėptų kritiškai ir savarankiškai apmąstyti praeitį, neapsiribojant vien įprastomis istorijos pamokomis.

Working Definitions & Charters
Explore

Darbinė Antisemitizmo Apibrėžtis

2016 m. gegužės 26 d. plenarinėje sesijoje Bukarešte buvo nuspręsta:

Recommendations & Guidelines
Explore

Mokymo ir mokymosi apie holokaustą rekomendacijos

Holokaustas buvo valstybės remiamas sisteminis žydų persekiojimas ir žudymas, kurį 1933–1945 m. vykdė nacių vyriausybė ir jos kolaborantai.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates