The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Holokausti eitamise ja väärtõlgendamise töödefinitsioon

Holokausti Mälestuse Rahvusvahelise Ühenduse (IHRA) 31 liikmesriiki kiitsid plenaaristungil Torontos 10.oktoobril 2013.a. heaks „Holokausti eitamise ja väärtõlgendamise töödefinitsiooni“.

Declarations
Explore

Stockholm Declaration

Töökonna liikmed kohustuvad järgima Stockholmi rahvusvahelise foorumi deklaratsiooni holokausti kohta, mille sisu on järgmine.

Working Definitions & Charters
Explore

Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühenduse (IHRA) määratlus antisemitismi kohta

Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühendus on valitsuste ja ekspertide ühendus, mille eesmärk on tugevdada ja süvendada holokausti-teemalist haridust ning holokausti mälestamist ja uurimist kogu maailmas.

Recommendations & Guidelines
Explore

Soovitused holokausti käsitlemiseks hariduses

IHRA soovitused holokausti käsitlemiseks tuginevad enam kui 30 liikmesriigi delegaatide teadmistele ning on mõeldud poliitikakujundajatele, praktikutele ja haridustöötajatele.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates