The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Правно-необврзувачка работна дефиниција за антициганизам/дискриминација на ромите

8 октомври 2020 г.: Признавајќи со загриженост дека занемарувањето на геноцидот врз Ромите придонело кон појава на предрасуди и дискриминација со коишто и денес се соочуваат многу ромски заедници**

Working Definitions & Charters
Explore

Работна дефиниција на негирањето и искривоколчување на Холокаустот

Дефиницијата претставува израз на постоењето свест за тоа дека негирањето и искривоколчувањето на Холокаустот треба да се оспорат и осудат на национално и меѓународно рамниште, како и на потребата за нивно проучување во глобални рамки.

Declarations
Explore

Министерска декларација на ихра од 2020 година

Одбележувајќи ја 75-годишнината од ослободувањето на германските нацистички концентрациони логори на смртта и други места каде што се извршувало прогонување и убивање, ние, високите владини претставници на земјите- членки на Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот (ИХРА) им оддаваме почит на жртвите и преживеаните од Холокаустот (Шоа) од кој настрада еврејскиот народ.

Declarations
Explore

Декларацијата од Стокхолм

Стокхолмската декларација на Меѓународниот форум за холокаустот е основен документ на Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот, која понатаму се користи како трајна заложбата и е во согласност со заеднички принципи за сите земји-членки на ИХРА.

Working Definitions & Charters
Explore

Меѓународна повелба за меморијални музеи

Меморијалните музеи имаат задача да го заштитат достоинството на жртвите на сите форми на експлоатација и, одејќи над вообичаените поуки од историјата, да обезбедат дека толкувањето на политичките настани инспирира критичко и независно размислување за минатото.

Working Definitions & Charters
Explore

Работна дефиниција за антисемитизмот

Законски необврзувачката Работна дефиниција за антисемитизмот на ИХРА беше усвоена во 2016 година и оттогаш е усвоена или одобрена од бројни држави и владини тела.

Recommendations & Guidelines
Explore

Препораки за предавање и учење за холокаустот

Искористување и бенефитот на стручноста на делегатите од повеќе од 30 земји- членки, ИХРА „Препораките за настава и учење за холокаустот“ се наменети да дадат основа за креаторите на политики, практичарите и наставници кои ќе им помогнат да.

Recommendations & Guidelines
Explore

Препознавање и справување со искривоколчувањето на холокаустот препораки за креаторите на политики и носителите на одлуки

Искривоколчувањето на холокаустот претставува суштинска закана за сеќавањето на холокаустот и овозможување свет во кој нема да има геноцид.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates