The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Declarations
Explore

Štokholmská deklarácia

Deklarácia Štokholmského medzinárodného fóra o holokauste je zakladajúcim dokumentom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu a naďalej slúži ako potvrdenie záväzku všetkých členských krajín IHRA presadzovať spoločné princípy.

Working Definitions & Charters
Explore

Pracovná definícia popierania a skresľovania holokaustu

Právne nezáväzná pracovná definícia popierania a skresľovania holokaustu bola prijatá na plenárnom zasadnutí IHRA v Toronte v roku 2013.

Recommendations & Guidelines
Explore

Odporúčaní pre výučbu a vzdelávanie o holokauste

Vyučovacie hodiny a aktivity počas nich by mali neustále pomáhať žiakom prehlbovať svoje poznatky o tejto bezprecedentnej deštrukcii a zachovať pamiatku prenasledovaných a zavraždených jednotlivcov a skupín.

Working Definitions & Charters
Explore

Pracovná definícia antisemitizmu aliancie IHRA

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) spája vlády a expertov v úsilí o posilnenie a podporu vzdelávania o holokauste, jeho pripomínania a s ním súvisiaceho výskumu na celom svete, ako aj v snahe o plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmskej deklarácie z roku 2000.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates