The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Declarations
Explore

Stockholm Declaration

Task Force-gruppens medlemmar ansluter sig härmed till följande deklaration från Stockholms Internationella Forum om Förintelsen.

Working Definitions & Charters
Explore

Arbetsdefinition av förnekande och förvanskning av Förintelsen

Den här definitionen har kommit till för att bekräfta nödvändigheten av att granska och bekämpa förnekande och förvanskning av Förintelsen, på nationell och internationell nivå.

Working Definitions & Charters
Explore

Icke rättsligt bindande arbetsdefinition av antiziganism

Arbetet med att utarbeta en arbetsdefinition av antiziganism har letts av sakkunniga i IHRA:s kommitté för folkmordet på romer i samråd med representanter för civila samhället.

Recommendations & Guidelines
Explore

IHRA rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen

IHRA:s rekommendationer är framtagna av experter från från IHRAs drygt 30 medlemsländer.

Working Definitions & Charters
Explore

Arbetsdefinition av antisemitism

I den anda som frammanas i Stockholmsdeklarationens rader om en samtid som fortfarande är märkt av antisemitism och främlingsfientlighet och det internationella samfundets del i det djupa och viktiga ansvar att bekämpa sådan ondska, uppmanade 2015 kommittén om antisemitism och förnekande av Förintelsen HRA:s plenarsammanträde i Bukarest att anta följande arbetsdefinition av antisemitism.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates