The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Recommendations & Guidelines
Explore

IHRA - Reflecții privind terminologia pentru compararea Holocaustului

This resource provides questions for reflection to help people adopt good practice when comparing the Holocaust and other mass atrocities.

Recommendations & Guidelines
Explore

IHRA Reflections on Terminology for Holocaust Comparison

This resource provides questions for reflection to help people adopt good practice when comparing the Holocaust and other mass atrocities.

Declarations
Explore

2020 IHRA Ministerial Declaration

These 14 measures underpin the ultimate objective of the IHRA: to ensure the world remembers the Holocaust and works toward a world without genocide.

Working Definitions & Charters
Explore

Работна дефиниција за антисемитизмот

Законски необврзувачката Работна дефиниција за антисемитизмот на ИХРА беше усвоена во 2016 година и оттогаш е усвоена или одобрена од бројни држави и владини тела.

Working Definitions & Charters
Explore

De IHRA-werkdefinitie van Holocaustgerelateerde gegevens

Holocaustgerelateerde gegevens moeten dateren uit de eindperiode van de Eerste Wereldoorlog – tot op het moment dat de ontheemdenkampen in de jaren 1950 werden gesloten.

Working Definitions & Charters
Explore

Definiția de lucru a IHRA referitoare la materiale legate de Holocaust

Sunt considerate materialele legate de Holocaust documentele emise în perioada dintre sfârșitul Primului Război Mondial și închiderea lagărelor de persoane strămutate, în anii ’50. Materialele se referă la statutul juridic, politic, social, economic și cultural al grupurilor vizate de politicile de stat și/sau persecuțiile din intervalul de timp 1933-1945.

Working Definitions & Charters
Explore

Radna definicija materijala povezanih s Holokaustom Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust

Materijali povezani s Holokaustom moraju potjecati iz razdoblja od kraja Prvog svjetskog rata sve do zatvaranja logora za raseljene osobe 1950.-ih, te se moraju odnositi na pravni, politički, društveni, ekonomski i kulturni status skupina koje su postale predmetom državne politike i/ili progona tijekom središnjeg razdoblja 1933.–1945.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates