Language: Romanian
Recommendations & Guidelines

IHRA - Reflecții privind terminologia pentru compararea Holocaustului

Cuvintele contează.

Când încercăm să comparăm Holocaustul cu alte evenimente în care au fost comise crime de atrocitate în
masă (genocid, crime împotriva umanității, crime de război), ne implicăm în abordări comparative. Atunci când ne străduim să facem lumină asupra unor aspecte care se intersectează sau sunt paralele între ele, termenii pe care îi alegem pot transmite respect și aduce claritate, sau pot ofensa și distorsiona. În abordările comparative, ne străduim să nu ascundem nici trăsăturile distincte ale Holocaustului, nici diferitele crime de atrocitate în masă. Putem demonstra că există contraste între evenimente.

Chestiunile în vederea reflecției, care urmează mai jos, pot ajuta factorii de decizie politică, educatorii, muzeele, organizațiile memoriale și jurnaliștii din statele membre IHRA și din afara acesteia să adopte bune practici și să aleagă în mod responsabil terminologia legată de comparațiile dintre Holocaust și alte atrocități în masă.1

Această resursă nu încurajează și nici nu descurajează abordările comparative. Predarea despre Holocaust se poate face fără a folosi comparații; mulți din acest domeniu procedează astfel cu succes. Această resursă oferă mai degrabă un cadru orientativ celor care utilizează abordări comparative sau răspund la acestea.

Chestiunile sunt organizate în trei categorii:

  1. Noi practici în compararea Holocaustului
  2. Oua popularizare a termenilor
  3. Categorii noi de public
Download resource in Romanian

Related content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates