The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Werkdefinitie van Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiïng

De 31 lidstaten van de IHRA hebben de Werkdefinitie van Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiïng aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de IHRA in Toronto op 10 oktober 2013.

Declarations
Explore

Ministeriële Verklaring IHRA 2020

Declarations
Explore

Stockholm Declaration

De leden van de Task Force onderschrijven de verklaring van het Stockholm International Forum over de Holocaust, die luidt als volgt.

Working Definitions & Charters
Explore

Een juridisch niet-bindende werkdefinitie van Antiziganisme en de Discriminatie van Roma

De IHRA erkent met bezorgdheid dat de ontkenning van de genocide op de Roma heeft bijgedragen aan de vooroordelen en de discriminatie die veel Roma-** gemeenschappen vandaag de dag nog steeds ervaren.

Working Definitions & Charters
Explore

De werkdefinitie van antisemitisme van de IHRA

Op 26 mei 2016 werd een niet-bindende werkdefinitie van antisemitisme goedgekeurd door de 31 landen die lid zijn van de International Holocaust Remembrance Alliance.

Working Definitions & Charters
Explore

De IHRA-werkdefinitie van Holocaustgerelateerde gegevens

Holocaustgerelateerde gegevens moeten dateren uit de eindperiode van de Eerste Wereldoorlog – tot op het moment dat de ontheemdenkampen in de jaren 1950 werden gesloten.

Recommendations & Guidelines
Explore

Aanbevelingen voor lesgeven en leren over de Holocaust

Recommendations & Guidelines
Explore

IHRA-richtlijnen inzake de identificatie van relevante documentatie voor Holocaustonderzoek, -educatie en -herdenking

Deze richtlijnen dienen als algemeen instrument voor de identificatie van relevante documentatie voor Holocaustonderzoek, -herdenking en -educatie. Ze zullen archieven en andere instanties helpen om hun verzamelingen te beoordelen en relevante documentatie te ontsluiten.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates