Recommendations & Guidelines

IHRA-richtlijnen inzake de identificatie van relevante documentatie voor Holocaustonderzoek, -educatie en -herdenking

Het is belangrijk open toegang te verschaffen tot Holocaustgerelateerde documentatie en gegevens. De IHRA-lidstaten verklaarden namelijk dat ze “zich gezamenlijk hebben verplicht licht te werpen op de nog bestaande schaduwen van de Holocaust” en dat ze “alle nodige maatregelen zullen treffen om de openstelling van archieven te bevorderen, zodat wetenschappers toegang krijgen tot alle documenten die over de Holocaust beschikbaar zijn.”

Deze richtlijnen dienen als algemeen instrument voor de identificatie van relevante documentatie voor Holocaustonderzoek, -herdenking en -educatie. Ze zullen archieven en andere instanties helpen om hun verzamelingen te beoordelen en relevante documentatie te ontsluiten. Voor landen die onder de AVG vallen, zal deze definitie ook bijdragen aan de implementatie van overweging 158. Ze bevat namelijk een praktische invulling van de term ‘specifieke informatie over het politiek gedrag onder voormalige totalitaire regimes, over genocide, misdaden tegen de menselijkheid, met name de Holocaust’.

This resource was launched with an expert panel discussion on 23 March 2022. Watch the recording of the launch event here.

Inhoud:

  1. De IHRA-werkdefinitie van Holocaustgerelateerde gegevens
  2. Algemene richtlijnen voor de identificatie van relevante documentatie voor Holocaustonderzoek, -herdenking en -educatie
Download resource in Dutch

Al decennialang komt de documentatie van en over de Holocaust en zijn historische kader in het gedrang. Ze raakte voor een groot deel versnipperd en talrijke documenten werden ontoegankelijk gemaakt. Samen met hun bondgenoten en collaborateurs doodden de nazi’s niet alleen Joden, Roma, politieke vijanden en andere slachtoffers, ze stelden ook alles in het werk om hun cultuur te verwoesten. Daarom is elk document dat kan aantonen.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates