Recommendations & Guidelines

Smjernice Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust za identificiranje relevantne dokumentacije za istraživanje, obrazovanje i sjećanje na Holokaust

Omogućavanje otvorenog pristupa dokumentaciji i materijalima o Holokaustu važno je jer je dio deklaracije zemalja članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust da „se obvezuju da će rasvjetljivati još skrivene sjene Holokausta“ i da će „poduzimati sve potrebne korake da se omogući otvaranje arhiva, tako da svi dokumenti koji se odnose na Holokaust budu dostupni istraživačima.”

Svrha ovih smjernica je ponuditi objedinjeni alat za identifikaciju relevantne dokumentacije za istraživanje, sjećanje i obrazovanje o Holokaustu koji će pomoći arhivima i drugim subjektima u procjeni njihovih zbirki i omogućavanju pristupa relevantnoj dokumentaciji. Za zemlje koje podliježu GDPR-u, ova će definicija također pomoći u provedbi uvodne izjave 158. nudeći praktičnu definiciju pojma „posebne informacije u vezi s političčkim ponašanjem za vrijeme bivših totalitarističčkih državnih režima, genocida, zloččinâ protiv ččovječčnosti, posebice Holokausta.“

Ovaj dokument je objavljen panel raspravom stručnjaka 23. ožujka 2022. godine. Snimku objave pogledajte ovdje.

Sadržaj:

  1. Radna definicija materijala povezanih s Holokaustom Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust
  2. Opće smjernice za identificiranje relevantne dokumentacije za istraživanje, obrazovanje i sjećanje na Holokaust
Download resource in Croatian

Desetljećima je značajna količina dokumentacije koja se odnosi na Holokaust i njegov povijesni kontekst bila raspršena, ugrožena i u mnogim slučajevima nedostupna. Nacisti, njihovi saveznici i kolaboracionisti nisu samo ubijali Židove, Rome,1 političke neprijatelje i druge žrtve; oni su također nastojali uništiti njihovu kulturu. Stoga je svaki dokument koji se odnosi na život ovih žrtava prije, za vrijeme i nakon Holokausta izuzetno vrijedan.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates