Declarations

Ministeriële Verklaring IHRA 2020

Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar van de bevrijding van de nazi-Duitse concentratie- en vernietigingskampen en andere plaatsen waar vervolging en moord plaatsvonden, eren wij, de Hoge Regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), de slachtoffers en overlevenden van de Holocaust (Sjoa) die het Joodse volk zwaar heeft getroffen. Wij eren ook de slachtoffers en overlevenden van de genocide op de Roma en anderen die werden vervolgd. Wij beloven degenen die zich tegen de nazi’s hebben verzet en degenen die hun vervolgde medemensen hebben beschermd of gered, nooit te vergeten. Ook nu nog wordt de wereld geconfronteerd met genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid alsmede door voortdurende bedreigingen van de pluralistische, democratische en inclusieve samenlevingen.

Wij, vertegenwoordigers van de IHRA Lidstaten, nu de laatste overlevenden ons ontvallen:

 1. Bevestigen opnieuw onze niet-aflatende steun aan de Verklaring van het Internationaal Forum van Stockholm (2000), het oprichtingsdocument van de IHRA.
 2. Beloven de slachtoffers en overlevenden dat zij nooit zullen worden vergeten en dat hun nalatenschap levend zal worden gehouden.
 3. Benadrukken dat de herinnering aan de zes miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust niet alleen de verantwoordelijkheid is van de regeringen, maar van de samenlevingen als geheel.
 4. Gedenken de genocide op de Roma. We erkennen met bezorgdheid dat de veronachtzaming van deze genocide heeft bijgedragen aan de vooroordelen en de discriminatie waar veel Romagemeenschappen vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben.
 5. Eren allen die zich tegen de nazi’s hebben verzet, in het bijzonder de Rechtvaardigen onder de volkeren, en anderen die degenen die in gevaar waren, hebben beschermd of geprobeerd te redden. Hun onbaatzuchtige moed zou ons allen moeten inspireren om de waardigheid van ieder mens te verdedigen.
 6. Uiten onze diepste bezorgdheid over de toename van antisemitisme.
 7. Aanvaarden onze verantwoordelijkheid als regeringen om samen te blijven werken aan de bestrijding van Holocaustontkenning en -verdraaiing, antisemitisme en alle vormen van racisme en discriminatie die de fundamentele en democratische beginselen ondermijnen. We zullen nauw samenwerken met deskundigen, het maatschappelijk middenveld en onze internationale partners om deze doelstellingen te behalen.
 8. Nemen het voortouw bij het bevorderen van onderwijs over, herdenking van en onderzoek naar de Holocaust en de genocide op de Roma om de invloed van historische verdraaiing, haat zaaien en het aanzetten tot geweld en haat tegen te gaan.
 9. Beschermen de toegang tot getuigenissen, archieven, monumenten, over en authentieke locaties uit de Holocaust, de genocide op de Roma en de vervolging van andere slachtoffers door nazi-Duitsland en de fascistische en ultranationalistische partners en andere collaborateurs die aan deze misdaden hebben deelgenomen.
 10. Benadrukken het belang van het identificeren, bewaren en beschikbaar stellen van archiefmateriaal, getuigenissen en authentieke locaties voor educatieve doeleinden, herdenking en onderzoek.
 11. Moedigen alle landen en samenlevingen aan hun eigen verleden aan de orde te stellen door openlijk en secuur met de historische gegevens om te gaan.
 12. Prijzen de inspanningen van de regeringen en het maatschappelijk middenveld om de Holocaust te herdenken en goede, praktische ervaringen te delen.
 13. Erkennen dat het begrijpen van het ongekende karakter van de Holocaust essentieel is voor het voorkomen van genocide en massale gruweldaden. De IHRAexpertise is relevant voor historisch gefundeerde beleidsvorming en het aanpakken van hedendaagse uitdagingen.
 14. Zijn vastbesloten om de mensen die hebben geleden te herdenken en te streven naar een betere toekomst, waarbij we de internationale gemeenschap oproepen om onze visie te delen:

                                                                                  Een wereld die zich de Holocaust herinnert

                                                                                               Een wereld zonder genocide

De International Holocaust Remembrance Alliance verenigt regeringen en deskundigen om onderwijs over, herdenking van en onderzoek naar de Holocaust wereldwijd te versterken, vooruit te helpen en te bevorderen.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates