Declarations

Declaraţia ministerială IHRA din 2020

Cu prilejul marcării a 75 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare și exterminare ale Germaniei naziste și a altor locuri în care au avut loc persecuții și crime, noi, Înalții Reprezentanți Guvernamentali ai Statelor Membre ale Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) onorăm victimele și supraviețuitorii Holocaustului (Shoah) care a cuprins poporul Evreu. Onorăm, totodată, victimele și supraviețuitorii Genocidului romilor și pe alții care au fost persecutați. Promitem să nu îi uităm niciodată pe cei care au opus rezistenţă naziștilor și pe cei care și-au protejat și salvat semenii. Astăzi, lumea încă este confruntată cu genocid, crime de război, purificare etnică și crime împotriva umanității, precum și cu amenințări continue la adresa societăților pluraliste, democrate și incluzive.

Pe măsură ce asistăm, cu tristețe, la dispariția generației supraviețuitorilor, noi, Statele Membre IHRA:

 1. Reafirmăm susținerea neechivocă pentru Declarația Forumului Internațional de la Stockholm (2000), documentul fondator al IHRA.
 2. Ne angajăm față de victime și supraviețuitori că nu vor fi niciodată uitați, iar memoria lor va fi păstrată.
 3. Subliniem că memoria celor 6 milioane de victime evrei ale Holocaustului este nu doar răspunderea guvernelor, ci a societăților în întregul lor.
 4. Comemorăm genocidul romilor. Recunoaştem, cu îngrijorare, că neglijarea acestui genocid a contribuit la prejudecățile și discriminările pe care multe comunități de romi  continuă să le resimtă și astăzi.
 5. Îi onorăm pe toți cei care s-au opus naziștilor, mai ales pe Drepții între Popoare, și alții care au protejat sau au încercat să îi salveze pe cei în pericol. Curajul lor altruist ar trebui să ne inspire pe toți să apărăm demnitatea oricărei ființe umane.
 6. Ne exprimăm îngrijorările cele mai profunde față de creșterea antisemitismului.
 7. Acceptăm răspunderea noastră ca guverne de a continua să lucrăm împreună pentru a contracara negarea și distorsionarea Holocaustului, antisemitismul și toate formele de rasism și discriminare care subminează principii democratice fundamentale. Vom lucra îndeaproape cu experți, societatea civilă și partenerii noștri internaționali pentru a promova aceste obiective.
 8. Conducem eforturi direcționate înspre promovarea educației, comemorării și cercetării despre Holocaust și genocidul romilor, pentru a contracara influența distorsionării istoriei, discursului instigator la ură și incitarea la violență și ură.
 9. Păstrăm dovezile istorice ale Holocaustului, genocidului romilor și persecuției altor categorii de victime de către Germania Nazistă și acei parteneri fasciști și radical naționaliști ai săi, precum și de către alți colaboratori care au participat la aceste crime. 
 10. Subliniem importanța identificării, conservării și punerii la dispoziție a materialului arhivistic, a mărturiilor și a sit-urilor autentice în scopuri educaționale, comemorative și de cercetare.
 11. Încurajăm toate statele și societățile să își confrunte trecutul prin gestionarea deschisă și cu precizie a dovezilor istorice. 
 12. Aplaudăm eforturile guvernelor și societății civile de a comemora Holocaustul și de a împărtăși bune-practici.
 13. Recunoaștem că înțelegerea naturii fără precedent a Holocaustului este esențială în prevenirea genocidului și atrocităților în masă. Expertiza IHRA este relevantă pentru elaborarea de politici publice informate din punct de vedere istoric și pentru a gestiona provocări contemporane.
 14. Hotărâți să ne amintim de cei care au suferit și să ne luptăm pentru un viitor mai bun, facem apel la comunitatea internațională pentru ca aceasta să împărtășească viziunea noastră:

                                                                                  O lume ce își amintește Holocaustul

                                                                                                O lume fără genocid

Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului unește guverne și experți pentru a consolida, avansa și promova educația, memoria și cercetarea despre Holocaust la nivel mondial.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates