Declarations

Ministrska Deklaracija IHRA 2020

Ob 75. obletnici osvoboditve nacističnih koncentracijskih taborišč ter drugih prizorišč pregona in morišč visoki vladni predstavniki držav članic Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA) izrekamo svoj poklon žrtvam in preživelim holokavsta (šoe), ki se je zgrnil nad judovsko ljudstvo. Naš poklon gre tudi žrtvam in preživelim genocida nad Romi in drugimi preganjanimi. Obljubljamo, da ne bomo nikdar pozabili tistih, ki so se postavili po robu nacistom, in prav tako ne tistih, ki so preganjane zaščitili ali jih rešili.

Današnji svet se še vedno sooča z genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim čiščenjem in zločini proti človečnosti ter nenehnimi grožnjami pluralistični, demokratični in vključujoči družbi.

Zdaj ko se užaloščeni poslavljamo od generacije preživelih, države članice IHRA:

 1. potrjujemo, da neomajno podpiramo deklaracijo z mednarodnega foruma v Stockholmu leta 2000, ki je ustanovni dokument Mednarodne zveze za spomin na holokavst;
 2. žrtvam in preživelim prisegamo, da jih nikoli ne bomo pozabili in da bomo ohranjali njihovo zapuščino;
 3. poudarjamo, da spomin na šest milijonov judovskih žrtev holokavsta ni le odgovornost vlad, temveč družbe kot celote;
 4. se spominjamo genocida nad Romi. Z zaskrbljenostjo priznavamo, da je zapostavljanje tega genocida prispevalo k predsodkom in diskriminaciji, ki jo številne romske skupnosti doživljajo še danes;
 5. izrekamo svoj poklon vsem, ki so se uprli nacistom, zlasti pravičnikom med narodi in drugim, ki so ogroženim ponudili zavetje ali jih skušali rešiti. Iz njihovega plemenitega poguma bi morali vsi mi črpati navdih ter obraniti dostojanstvo vseh in vsakogar;
 6. izražamo resno zaskrbljenost zaradi naraščanja antisemitizma;
 7. kot vlade sprejemamo svojo odgovornost za nadaljnje sodelovanje v boju proti zanikanju in izkrivljanju holokavsta, antisemitizmu ter vsem oblikam rasizma in diskriminacije, ki spodkopavajo temeljna demokratična načela. Pri uresničevanju teh ciljev bomo tesno sodelovali s strokovnjaki, civilno družbo in svojimi mednarodnimi partnerji;
 8. ostajamo na čelu prizadevanj za spodbujanje izobraževanja in raziskav o holokavstu in genocidu nad Romi ter ohranjanju spomina nanju, da se postavimo po robu prenarejanju zgodovine, sovražnemu govoru ter spodbujanju nasilja in sovraštva;
 9. ohranjamo zgodovinske vire o holokavstu, genocidu nad Romi ter preganjanju drugih žrtev s strani nacistične Nemčije ter njenih fašističnih in skrajno nacionalističnih zaveznikov in drugih kolaborantov, ki so sodelovali pri teh zločinih;
 10. opozarjamo na pomen odkrivanja, ohranjanja in dostopnosti arhivskega gradiva, pričevanj in izvirnih prizorišč za namen izobraževanja, spominjanja in raziskav;
 11. vse države in družbe spodbujamo, naj se soočijo s svojo preteklostjo ter zgodovinska pričevanja obravnavajo odprto in točno;
 12. odobravamo prizadevanja vlad in civilne družbe za počastitev spomina na holokavst in razširjanje dobre prakse;
 13. priznavamo, da je zavest o tem, da je bil holokavst dejanje brez primere, nujna za preprečevanje genocida in množičnih grozodejstev. Strokovno znanje Mednarodne zveze za spomin na holokavst je pomembno za oblikovanje politik in spoprijemanje s sodobnimi izzivi ob upoštevanju zgodovinskih dejstev;
 14. odločene spominjati se žrtev trpljenja in si prizadevati za boljšo prihodnost mednarodno skupnost pozivamo, naj z nami deli našo vizijo:

 

                                                                                  sveta, ki se spominja holokavsta

                                                                                               sveta brez genocida

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates