The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Working Definitions & Charters
Explore

Carta pentru salvgardarea siturilor

Learn about the risks facing Holocaust-related sites and what you can do to mitigate them.

Recommendations & Guidelines
Explore

IHRA - Reflecții privind terminologia pentru compararea Holocaustului

This resource provides questions for reflection to help people adopt good practice when comparing the Holocaust and other mass atrocities.

Recommendations & Guidelines
Explore

Recomandări privind accesul la arhive, monitorizarea accesului la colecții dedicate Holocaustului – Zagreb 2023

Helping archivists and policymakers advance Holocaust research and safeguard the record.

Declarations
Explore

Declarația de la stockholm

Declarația Forumului Internațional de la Stockholm privind Holocaustul este documentul fondator al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) și continuă să folosească drept o reconfirmare a angajamentului fiecărui stat membru IHRA față de principiile sale comune.

Working Definitions & Charters
Explore

Definiţia de lucru a negării și distorsionării Holocaustului

Declarations
Explore

Declaraţia ministerială IHRA din 2020

Working Definitions & Charters
Explore

Carta Internaţională a Muzeelor Memorial

Muzeele memoriale au răspunderea de a proteja demnitatea victimelor împotriva oricărei forme de exploatare şi de a se asigura că, dincolo de lecţiile convenţionale de istorie, interpretarea evenimentelor politice inspiră gândirea critică şi independentă despre trecut.

Working Definitions & Charters
Explore

Definiţia de lucru a anti-ţigănismului / discriminării împotriva romilor*

Adoptată la data de 8 octombrie 2020

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates