Recommendations & Guidelines

Recomandări privind accesul la arhive, monitorizarea accesului la colecții dedicate Holocaustului – Zagreb 2023

Luarea tuturor măsurilor necesare pentru a facilita accesul la arhive este unul dintre angajamentele importante pe care statele membre și le-au asumat în temeiul Declarației de la Stockholm.

Accesul la materiale legate de Holocaust[1] se află în centrul activității IHRA de mai bine de un deceniu și este o prioritate a IHRA. În conformitate cu Declarația ministerială din 2020, statele membre au subliniat importanța identificării, conservării și punerii la dispoziție a materialului arhivistic în scopuri educaționale, comemorative și de cercetare. În curând, supraviețuitorii nu vor mai fi printre noi, iar accesul la arhive legate de Holocaust se întrevede important pentru a păstra vie memoria Holocaustului. Acesta devine o chestiune de prioritate pentru guverne, parlamente și colecții arhivistice. Acest interes sporit pentru identificarea, conservarea, accesarea și utilizarea arhivelor ar trebui să contribuie la valorile umaniste și democratice în slujba păcii globale.

Proiectul „Accesul la arhive” al IHRA (2014-2017) a urmărit să cartografieze gradul de accesibilitate la documentația referitoare la perioada Holocaustului și provocările pe care le întâmpină cercetătorii. Proiectul a contribuit, de asemenea, la asigurarea faptului că excepțiile specifice documentelor referitoare la Holocaust sunt incluse în Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene (GDPR).

Proiectul „Monitorizarea accesului la colecții dedicate Holocaustului” (2020-2023) este un proiect de urmărire menit să ajute IHRA să cartografieze statutul juridic și practic al accesului la colecții dedicate Holocaustului și să monitorizeze problemele legate de acces. În timpul proiectului, echipa IHRA a luat legătura cu diverse părți interesate și a examinat și analizat cinci cazuri de testare.[2] Următoarele recomandări reflectă activitatea generală și opiniile echipei proiectului, concluziile rapoartelor privind cazurile de testare și contribuțiile primite în cadrul diferitelor schimburi avute cu părțile interesate.

Pentru a sprijini statele membre IHRA să își îndeplinească angajamentele de punere la dispoziție a materialului arhivistic, experții IHRA recomandă să se abordeze următoarele categorii de provocări:

[1] Pentru o analiză mai detaliată a modului de definire a materialelor legate de Holocaust, vă rugăm să consultați Ghidul IHRA de identificare a documentației relevante pentru cercetarea Holocaustului, educație și memorie (www.holocaustremembrance.com/findyouranswer).

[2] Cele cinci cazuri de testare se referă la colecții dedicate Holocaustului și celui de-al Doilea Război Mondial în Arhivele Crucii Roșii din Polonia și Țările de Jos, arhive din Austria, arhive din Suedia și Declasificarea și reclasificarea colecțiilor legate de Holocaust.

Recomandări privind accesul la arhive, monitorizarea accesului la colecții dedicate Holocaustului

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.